Prof. Univ. Dr. Emil Molcuț
 

10.03.2021, Bucureşti 

COMUNICAT 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU
ANUNȚĂ CU TRISTEȚE PLECAREA DINTRE NOI
A PROF. UNIV. DR. EMIL MOLCUȚ (1940-2021)

 

Universitatea Titu Maiorescu din București își exprimă regretul și tristețea la plecarea dintre noi a profesorului universitar Emil Molcuț, personalitate emblematică a învățământului universitar românesc și a științelor juridice.

Profesor universitar de carieră, și-a dedicat întreaga viață catedrei și unei misiuni nobile, de înaltă vocație spirituală și educațională: aceea de a-i pregăti pe tineri în domeniul fundamental al Dreptului, de a-i forma pe viitorii juriști ai Cetății. De-a lungul a aproape șase decenii de activitate, profesorul Emil Molcuț a inițiat în universul Dreptului Roman și al Istoriei Statului și Dreptului Românesc generații de studenți. A fost unul dintre marii profesori de Drept Roman – discipol al profesorului Tomulescu, nume de referință al domeniului –, o personalitate recunoscută în spațiul universitar românesc și în mediile academice internaționale. De la catedră, în amfiteatrele Universității din București și ale Universității Titu Maiorescu, profesorul Emil Molcuț a promovat știința de carte la cel mai înalt nivel, ca un adevărat magistru al Dreptului din tradiția marii universități europene. Profesorul Emil Molcuț a creat o operă științifică prodigioasă, formată din tratate, cărți, cursuri, studii și cercetări, cu titluri fundamentale în bibliografia generală a Dreptului și a bibliografiilor de specialitate, care îl recomandă ca pe un autor de prim rang al domeniului.

Figură marcantă a învățământului academic românesc, profesorul Emil Molcuț a avut ca trăsături distincte ale personalității sale atașamentul profund față de valorile lumii clasice, rigoarea academică și exigența intelectuală, spiritul critic, abordarea morală a existenței, prin prisma unui set de valori etice fundamentale. O notă caracteristică a profilului său intelectual – în virtutea datelor personale, a unui anumit tip de educație și a  frecventării unor modele spirituale de prestigiu – a constituit-o deschiderea către cultura enciclopedică. În această configurație spirituală, profesorul Emil Molcuț a fost și un om de cultură, un iubitor rafinat al culturii universale și al culturii românești. Cunoașterea domniei sale se ramifica în mai multe domenii ale spiritului, pe care le aborda de la un înalt nivel academic, ca un mare profesor, cu rădăcinile în mediul universității clasice, dar cu spiritul viu, ancorat în evoluțiile prezentului.

Pentru Universitatea Titu Maiorescu din București, profesorul Emil Molcuț a fost una dintre personalitățile reprezentative, situate în elita academică a instituției. Profesor la Facultatea de Drept, încă de la constituirea acesteia, domnia sa a participat, printr-o activitate sub semnul exigenței și calității, prin nume și prestigiu, la dezvoltarea acesteia până la statutul actual de care se bucură: una dintre cele mai bune facultăți de profil din țară.

Prin plecarea în veșnicie a profesorului Emil Molcuț, învățământul academic și Dreptul românesc suferă o ireparabilă pierdere. În același timp, Universitatea Titu Maiorescu își pierde un Mare Profesor, din galeria fondatorilor, un spirit autentic maiorescian, un mentor și un Magistru al Educației, al Științei Juridice și al Spiritului.

Cu profundă tristețe, întreaga comunitate academică a Universității Titu Maiorescu transmite condoleanțe familiei îndoliate și se roagă pentru sufletul celui care a fost PROFESORUL EMIL MOLCUȚ. Dumnezeu să-l odihnească și să-l aibă în paza Sa!

 

Biroul Executiv al Universității Titu Maiorescu din București