03.02.2021, Bucureşti

 

COMUNICAT

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU ÎȘI EXPRIMĂ TRISTEȚEA
LA PLECAREA UNUI MARE PROFESOR:
GEN. (R) PROF. UNIV. DR. ING. EMIL CREȚU
(1945-2021)

Universitatea Titu Maiorescu anunță cu tristețe plecarea dintre noi a celui care a fost Gen. (r) prof. univ. dr. Emil Crețu. Întreaga comunitate academică maioresciană regretă pierderea unui membru important al său, care a contribuit în mod substanțial la dezvoltarea și prestigiul Universității.

Inginer de formație și militar de vocație, Profesorul Emil Crețu, absolvent al Școlii Militare Superioare de Ofițeri „Nicolae Bălcescu” din Sibiu și al Academiei Tehnice Militare, a fost licențiat în Mecanisme și organe de mașini, Aparatură optomecanică și optoelectronică, Dirijare rachete, apoi a devenit doctor în științe inginerești și conducător de doctorat în optoelectronică. A dezvoltat o carieră didactică prodigioasă la Academia Tehnică Militară, a fost titular de curs (Tehnica laserelor și teoria radiațiilor, Aparatură optoelectronică) și Decan al Facultății de Sisteme integrate de armament și Mecatronică. Din anul 2003, a fost profesor titular (Fizică, Nanotehnologie) și Decan al Facultății de Informatică a Universității Titu Maiorescu din București. A avut, de asemenea, calitatea de membru al Consiliului de Administrație și al Adunării Generale a Fondatorilor ale Universității Titu Maiorescu.

În urmă cu două decenii, Profesorul Emil Crețu a participat la inițierea și realizarea unui proiect ambițios al Universității: Facultatea de Știința și Tehnologia Informației. Prin pregătirea academică și competențele de specialitate, care i-au adus un binemeritat prestigiu în spațiul universitar românesc, domnia sa a reușit să construiască, împreună cu echipa de specialiști pe care a creat-o în jurul său, o facultate modernă, dinamică și performantă. În anii care au urmat, Facultatea de Informatică a parcurs o impetuoasă dezvoltare, ajungând astăzi una dintre facultățile emblematice ale Universității Titu Maiorescu și o facultate de succes pe plan național și internațional. La acest succes, obținut printr-un proces continuu de evoluție, Profesorul Emil Crețu a avut o contribuție fundamentală, în calitate de fondator, decan și profesor.

Valoarea didactică, științifică și profesională a Profesorul Emil Crețu a fost dublată de calitățile umane ale domniei sale. A fost un om care și-a condus existența după un set de  principii și valori morale, manifestând respect și empatie față cei din jur, probând un spirit deschis și altruist, încurajând valoarea și meritul, susținându-i pe tineri. S-a remarcat prin disciplină și rigoare – și datorită formației militare –, competență, responsabilitate și dedicație, spirit de colaborare și solidaritate în activitatea desfășurată pe trei coordonate: educație academică, cercetare științifică, management universitar. Calitatea și eficiența activității întreprinse, profilul uman exemplar s-au reflectat în timp în rezultatele obținute în cadrul Universității, la nivelul colectivului academic coagulat în Facultate, în atmosfera de cooperare și emulație creată, în statutul actual al Facultății și al Universității.

Pentru contribuția fundamentală la dezvoltarea Facultății de Informatică și la creșterea instituțională a Universității Titu Maiorescu până la prestigiul instituțional actual, comunitatea academică maiorescian îi rămâne adânc recunoscătoare Profesorului Emil Crețu și-i va păstra mereu vie memoria.

Plecarea dintre noi a Generalului și Profesorului Emil Crețu, Universitatea Titu Maiorescu pierde un mare Profesor, Decan și Fondator al ei. Întreaga comunitate academică deplânge despărțirea de Domnia Sa și transmite sincere condoleanțe familiei! Dumnezeu să-l odihnească!

 

Biroul Executiv al Universității Titu Maiorescu din București