Una dintre primele universități ale României fondate după căderea comunismului, Universitatea Titu Maiorescu este astăzi o instituție de învățământ superior recunoscută pentru calitatea studiilor și pentru dinamica dezvoltării. Universitatea Titu Maiorescu își subordonează întreaga activitate unui obiectiv strategic: de a participa prin programele de studii și activitățile de cercetare, prin instruirea și specializarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor la procesul de dezvoltare a României. 

În acest cadru, Universitatea Titu Maiorescu apreciază că Programul România Educată, sub egida Administrației Prezidențiale, reprezintă o inițiativă necesară pentru dezvoltarea și progresul României, un adevărat Proiect de Țară, important pentru prezent și pentru viitor. 

Prin întreaga activitate, Universitatea Titu Maiorescu participă la realizarea obiectivelor formulate în Programul România Educată. Datele instituționale, structura academică, programele de studii, infrastructura, resursele umane, programele și proiectele desfășurate, parteneriatele internaționale sunt elementele fundamentale care formează cadrul de acțiune și evoluție a Universității în spirit european, în termenii politicilor sub egida EUA (European University Association). 

Având o largă deschidere în spațiul cunoașterii, Universitatea abordează domenii de studii clasice și moderne, din era globalizării și a digitalizării: drept, medicină, medicină dentară, farmacie, psihologie, științele educației, comunicare, relații internaționale, economie, informatică (www.utm.ro). În programele Universității, sunt înmatriculați peste 8000 de studenți români și străini, atrași de calitatea educației și condițiile de studii.

Oferta educațională a celor 10 facultăți ale Universității Titu Maiorescu este în deplină consonanță cu  obiectivele Programului România Educată. Cele 24 de programe de studii de licență, 20 de programe de masterat, trei școli doctorale (Drept, Medicină, Medicină Dentară), Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic și variate programe postuniversitare încurajează participarea la educație pe tot parcursul vieții și contribuie la eforturile de creștere a accesului la învățământ universitar pentru categorii diverse de studenți – de la absolvenți ai liceelor de prestigiu la studenți netradiționali; de la olimpici naționali la absolvenți ai liceelor din mediul rural; de la studenți sprijiniți pentru a urma o carieră didactică la profesioniști interesați de upskilling sau reskilling etc.

În ceea ce privește finanțarea sectorului educațional, conform principiilor autonomiei universitare și în spiritul bunei guvernanțe, în ultimii 15 ani, Universitatea a investit în dezvoltarea și modernizarea a peste 55.000 mp de spații de învățământ (amfiteatre, săli de curs și laboratoare), biblioteci, cămine studențești (450 de locuri de cazare), cantină, alături de investiții în logistică și digitalizare. Cei peste 40 de milioane de euro reprezintă cea mai mare investiție în educație și cercetare a unei universități particulare din România. 

Un proiect în desfășurare este dezvoltarea Campusului medical Titu Maiorescu unde, începând cu anul universitar 2021-2022,  studenții Facultății de Medicină și Medicină Dentară vor învăța în laboratoare noi, cu dotări de ultimă generație. Tot aici, in viitor, Spitalul Universitar Titu Maiorescu va funcționa ca singurul spital universitar particular din România.

Strategia de dezvoltare a Universității pentru perioada 2020-2024 prioritizează dimensiunea internaționalizării și prevede o creștere a procentului de studenți străini, școlarizați în programele în limba engleză de Medicină și Medicină Dentară sau în Programul pregătitor pentru limba română. Dezvoltarea vizează și inițierea unor noi programe de studii în limba engleză în domenii atractive pentru studenții internaționali – științe economice și informatică. Prin parteneriatele cu universități de prestigiu, finanțarea mobilităților internaționale a cadrelor didactice și a studenților (peste 100 de studenți/anual de la toate nivelurile de studii), afilierea la asociații internaționale (EUA, AUF, Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027), participarea la târguri și conferințe internaționale, Universitatea Titu Maiorescu contribuie la creșterea vizibilității internaționale și a calității învățământului superior românesc. 

În era tehnologiei, o prioritate permanentă a Universității Titu Maiorescu este digitalizarea activității pe toate planurile: educație, cercetare, administrație, un proces continuu, care reclamă investiții și eforturi majore, pentru un învățământ modern, performant și competitiv. 

Toate aceste elemente de identitate conturează profilul instituțional al unei Universități moderne, dedicate educației de calitate și cercetării performante, formării de absolvenți instruiți și educați, specialiști competitivi în mediul socio-economic. Prin programele desfășurate, prin educație și cercetare în domenii fundamentale sau de avangardă, Universitatea Titu Maiorescu contribuie cu toate resursele, cu tot potențialul său uman și material la Educarea României – într-un proces  de educație complex: transfer de cunoaștere și specializare, educație pentru valori morale și sociale – în sensul vizat de Programul România Educată. 

Biroul de Comunicare și Relații cu Presa al Universității Titu Maiorescu

 


 

Preluări în presă: