Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti îşi exprimă durerea şi adâncul regret pentru plecarea dintre noi a Domnului Dr. AUREL VAINER, preşedintele de onoare al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România. 

Domnul Dr. AUREL VAINER a fost o mare personalitate a lumii noastre, un spirit umanist care şi-a dedicat o mare parte din viaţă şi din activitate cauzei înţelegerii şi armoniei dintre oameni, în baza valorilor care ne unesc, dincolo de diferenţe. A fost timp de 15 ani, între 2005 şi 2020, preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, apoi a devenit preşedintele de onoare al FCER. Înţelept şi vizionar, bucurându-se de prestigiu şi autoritate, Domnia Sa a fost un promotor al valorilor omului, al dialogului între comunităţi şi confesiuni, al păcii şi înţelegerii la nivel social, al respectului şi toleranţei. În acest sens, un eveniment iniţiat de Dr. AUREL VAINER, Podurile Toleranţei, şi desfăşurat anual de către FCER a devenit emblematic pentru viziunea Domniei Sale despre lume şi existenţa în comun sub auspiciile respectului pentru celălalt. A militat, prin atitudine, luări de poziţie, intervenţii de la Tribuna Parlamentului, discursuri publice, comunicări în cadrul unor manifestări ştiinţifice, culturale ori civice, pentru raţiune, luciditate şi echilibru, împotriva extremismului şi a derapajelor, pentru valorile comune, pentru respect, solidaritate, convieţuire paşnică şi armonioasă. Domnul Dr. AUREL VAINER a fost un mare umanist al zilelor noastre, un om bun şi un spirit nobil, care a răspândit în jurul său lumină.

Având în vedere valoarea activităţii profesionale, academice şi ştiinţifice, contribuţia excepţională a Domniei Sale la promovarea valorilor umaniste, a respectului, păcii şi înţelegerii, în data de 7 Mai 2015, Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti i-a decernat Domnului Dr. AUREL VAINER titlul academic de DOCTOR HONORIS CAUSA în cadrul unui eveniment care a rămas în memoria noastră, a tuturor. În succesiunea evenimentului, Universitatea şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România au organizat în acelaşi an, în luna decembrie, o manifestare de excepţie dedicată unităţii în diversitate, Festivalul „Lumina care ne uneşte”.

Prin plecarea dintre noi a Domnului Dr. AUREL VAINER, lumea românească pierde o mare personalitate, un spirit de înaltă nobleţe umanistă, un Înţelept şi un Om ales, cu vocaţia păcii şi a iubirii. Adânc neconsolată, Comunitatea academică a Universităţii Titu Maiorescu pierde un membru de elită al său.

Transmitem familiei îndoliate şi Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România condoleanţe şi întreaga noastră compasiune! Ne rugăm lui Dumnezeu să-l aşeze pe cel plecat între Drepţii Săi, în Lumină veşnică!  

Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti

1 noiembrie 2021