Ziua Națională a României, prilej de bucurie și de reflecție la sensul istoriei

 

Cu prilejul Zilei de 1 Decembrie, Universitatea Titu Maiorescu urează României și întregii națiuni române La mulți ani!

Ziua Națională a României celebrează momentul apoteotic al istoriei și devenirii românești: Marea Unire și făurirea României Mari. Unirea teritoriilor românești și a tuturor românilor într-o singură țară a fost un vis de secole al poporului despărțit de istorie, transmis de la o generație la alta, care a devenit în epoca României Moderne un adevărat Proiect de Țară. La înfăptuirea lui, au participat elitele intelectuale și toate categoriile sociale, prin vizionarism, prin lupta politică, prin afirmarea drepturilor, aspirațiilor și demnității românești, prin participarea la războaie și prin jertfă de sânge. Șiruri nesfârșite de eroi și martiri și-au dat viața pentru Țară în Războiul de Independență și în Primul Război Mondial, făcând posibilă înfăptuirea visului multisecular al Unirii, act realizat în Ziua de 1 Decembrie 1918.

Trăim Ziua Națională cu bucuria firească în fața unei realizări epocale, care i-a adus pe toți românii în aceeași țară, biruitoare și reîntregită prin vitregiile istoriei, într-o comunitate de limbă, de valori identitare și de aspirații naționale. Bucuria sărbătoririi este însoțită de omagierea celor care au făurit-o, conduși către idealul istoric de dragoste de țară și spirit de sacrificiu. În același timp, Ziua Națională trebuie să constituie un prilej de reflecție la sensul istoriei și la datoria morală pe care o avem noi înșine față de înaintașii noștri. Este un act de conștiință, de asumare și de responsabilitate față de prezent și de viitor, care are drept obiectiv continuarea operei lor, a procesului de edificare a României ca țară europeană, puternică și prosperă.

Dedicată misiunii sale de a instrui și de a educa, Universitatea Titu Maiorescu din București asumă cu deplină conștiință și responsabilitate rolul de a promova studenților săi adevărul și lecțiile istoriei, valorile fundamentale ale identității și civilizației românești, sensul evoluției și al dezvoltării țării, în cadrul unui proces continuu, care vine de departe din istorie și merge departe în viitor.

La mulți ani României! La mulți ani tuturor românilor!

 

Biroul de Comunicare și Relații Publice al Universității Titu Maiorescu din București

1 Decembrie 2023