23.04.2021, Bucureşti

 

ZIUA UNIVERSITĂȚII TITU MAIORESCU,  UN PRILEJ DE CELEBRARE A EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII  DE CALITATE

În data de 23 Aprilie 2021, Universitatea Titu Maiorescu din București împlinește 31 de ani de la înființare. Ziua Universității constituie un cadru al bucuriei și al celebrării, dar, în același timp, și al reflecției la misiunea sa instituțională, la rolul educației și al cercetării în dezvoltarea societății.

Înființată în 1990, Universitatea și-a ales drept mentor pe fondatorul culturii și civilizației românești moderne, Titu Maiorescu. A fost o opțiune cu valoare simbolică și programatică, prin care instituția și-a definit identitatea în spațiul învățământului superior și direcțiile de evoluție. Educația ca factor fundamental al dezvoltării, cultivarea calității și a excelenței, asumarea modelului universității europene, încurajarea gândirii libere și creative, cultul valorii și al meritului, spiritul european, deschiderea comprehensivă spre domeniile cunoașterii, susținerea competitivității și a performanței, receptivitatea la evoluția ideilor și la necesitățile societale, toate acestea au fost și au rămas principii directoare ale existenței și dezvoltării Universității Titu Maiorescu.

La peste trei decenii de evoluție continuă, Universitatea Titu Maiorescu este astăzi una dintre universitățile de valoare ale României, recunoscută ca atare în spațiul academic românesc și internațional. Prin structură, prin complexitatea și diversitatea programelor de studii, instituția își onorează numele de universitate, în spiritul marii universități europene. Portofoliul academic al Universității este unul impresionant: 10 facultăți, 20 de programe de licență la învățământ cu frecvență și cinci la învățământ la distanță, 26 de programe masterale, trei școli doctorale, departament psihopedagogic, cursuri postuniversitare, programul pregătitor de limba română pentru cetățeni străini, programe de studii în română și în engleză, institute de cercetare, proiecte europene, activitate științifică prodigioasă, colaborări și parteneriate academice de prestigiu. Aceste elemente de viziune și de structură creează o identitate instituțională unică, a unei universități europene deschise spre viitor, situate sub auspiciile calității și excelenței. Universitate de cercetare avansată și educație, Universitatea Titu Maiorescu își certifică statutul de excelență și prin calificativul ARACIS: „grad de încredere ridicat”.

Universitatea Titu Maiorescu este opera comună a mai multor generații, de ieri și de azi, care, într-un efort sinergic, au participat la edificarea unei instituții-etalon a învățământului superior românesc. Comunitatea academică maioresciană a realizat astfel o Universitate modernă, europeană, al cărei prestigiu se întemeiază pe o realitate de elită și pe rezultate în educație și cercetare competitive la nivel internațional. În procesul continuu de dezvoltare, Universitatea își concepe viitorul pe marile linii de evoluție, în termenii calității, excelenței și performanței, sub semnul valorilor europene și sub geniul tutelar al lui Titu Maiorescu.

De Ziua Universității Titu Maiorescu, Ziua Sfântului Gheorghe, purtătorul de biruință, ne dorim să rămânem o Universitate unită și puternică, guvernată de spirit academic, de valori etice și deontologice, o instituție de elită a educației, cercetării și cunoașterii. La cei 31 de ani de existență, îi urăm Universității Titu Maiorescu noi succese pe drumul impetuos al evoluției, creștere continuă și la mulți ani! Iar comunității academice maioresciene, rezultate excepționale în activitate, bucurie, sănătate, putere și energie creatoare, mulți și fericiți ani! Vivat, Crescat, Floreat!

 

Biroul Executiv al Universității Titu Maiorescu din București