În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) lit. b) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 681/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din data de 3 august 2011, anunță organizarea concursului public pentru ocuparea postului de Director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD), pentru mandatul 2020 – 2024. Concursul se va desfășura la sediul Rectoratului Universității Titu Maiorescu din București, strada Dâmbovnicului, nr. 22, sector 4, în data de 30 septembrie 2020, ora 10.00.

La concursul pentru ocuparea postului de Director al CSUD se pot prezenta numai persoane care au dreptul de a conduce doctorate și care îndeplinesc standardele minimale și obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunțului privind scoaterea la concurs a postului.

Candidaturile se depun în perioada 22-25 septembrie 2020 la Registratura Universității Titu Maiorescu din București, strada Dâmbovnicului, nr. 22, sector 4.

Metodologia de concurs și actele necesare pentru înscriere se afișează pe site-ul www.utm.ro și la avizierul Secretarialului CSUD al Universității Titu Maiorescu.

Informații suplimentare pot fi obținute de la Secretariatul CSUD – tel 021.33.21.42, email: iosud@univ.utm.ro.