Adresa: Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti, Calea Văcăreşti, nr. 187, sector 4, Bucureşti

Telefon/fax: 021.325.21.64 / 021.316.16.46

Site web al proiectului: www.utm.ro/posdru141699

E-mail: rectorat@www.utm.ro

Persoane de contact:

  • Manager de proiect: Prof.univ.dr. Smaranda Angheni
  • Asistent implementare: ing. Elena Pană