Activităţile Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic (D.S.P.P.) se desfăşoară în spaţii moderne de învăţământ, asigurate în sediul Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti, Calea Văcăreşti nr.187, sector 4, care dispune de Laborator informatizat de psihologie experimentală şi Centrul de Cercetări Psihologice şi Consiliere, precum şi de o bibliotecă bine dotată si acces gratuit la internet.

dspp_01
dspp_03
dspp_05
dspp_07
dspp_02
dspp_04
dspp_06
dspp_08