CONDUCERE

DIRECTOR
Prof. univ. dr. MIHAI PUIU

 

MEMBRII CONSILIULUI DEPARTAMENTULUI:
  1. Lect.univ.dr. CONONA PETRESCU
  2. Lect.univ.dr. MANUELA CAZAN

 


 

CUVÂNTUL DIRECTORULUI

 

Obiectivul strategic al Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic (D.S.P.P.) din cadrul Universităţii „Titu Maiorescu”, îl reprezintă construcţia unei entităţi didactice şi pedagogice moderne, care să fie fundamentată pe noile achiziţii ale ştiinţelor neuropsihologiei, psihosociologiei grupurilor şi dezvoltării automotivaţiei pentru învăţare.

Adaptarea mentală – „reflex contemporan de urgenţă” – şi noua filozofie a educaţiei vor facilita acceptarea şi participarea la reforma în învăţământ a unei viziuni moderne, programatice, prin instrumentele didactice şi metodice centrate pe inovaţie, perfectare şi generalizarea bunelor practici în educaţie. Complexul cognitiv „3S” (stimulare, soluţie, setting) va aduce o importantă schimbare la nivelul abordării „Culturii învăţării”.

D.S.P.P. este conceput, instituţional, ca structură autonomă în cadrul Universităţii „Titu Maiorescu” în baza O.M.Ed.C. nr.4160/12.06.2003, privind înfiinţarea D.S.P.P. în cadrul Universităţii „Titu Maiorescu” din Bucureşti, fapt ce i-a conferit autorizarea de funcţionare. În întreaga sa activitate, D.S.P.P. funcţionează conform Ordinului Ministrului nr.4316 din 03.06.2008 privind aprobarea programului de studii psihopedagogice în vederea certificării pentru profesia didactică prin D.S.P.P.

D.S.P.P. îşi desfăşoară activitatea la standarde de calitate, urmărind îndeplinirea criteriilor de performanţă europene ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi ARACIS.

Pe piaţa muncii creşterea competenţelor resurselor urmane este deja o necesitate urgentă care capătă, accentuat, valenţe instituţionale: calitate, eficienţă, pragmatism, creativitate. În acest sens, D.S.P.P. a proiectat şi implementat planurile de învăţământ, programele analitice şi programele de pregătire şi studiu, astfel încât acestea să răspundă obiectivului nostru fundamental: formare iniţială, perfecţionare şi consultanţă în profesia şi pentru cariera didactică, educativă şi pedagogică.

Declaraţia de la Bologna încurajează o cultură a învăţării care reclamă schimbări importante la nivelul abordării didactice, crearea unui cadru optim pentru actul învăţării, al formării şi dezvoltării personale. Proiectarea acestor noi strategii educative solicită implicit un spaţiu al cercetării şi reflecţiei psihopedagogice, unde D.S.P.P. are un rol prioritar.

Definirea conceptelor de bază ale domeniului educaţiei, formarea competenţelor necesare pentru proiectarea şi realizarea activităţilor didactice, structurarea personalităţii pentru profesia didactică, reprezintă obiectivele generale ale D.S.P.P.

Dacă toate cele de mai sus vă motivează şi corespund nevoilor dumneavoastră, nu ezitaţi şi abordaţi-ne cu încredere!

D.S.P.P. vă stă la dispoziţie şi vă oferă programele sale de studii psihopedagogice în vederea certificării pentru profesia didactică.

Prof.univ.dr. Mihai M. Puiu

Director al Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic

DSPP organizeaza programele de pregatire psihopedagogica in baza Legii Educatiei Nr.1 / 2011 , Ordonanta Mininstrului nr. 3850/ 2 mai 2017 si Ordonanata Ministrului nr. 4129 / 16.07.2018