SECRETAR ȘEF: Elena CROITORU

Program cu publicul: luni – vineri între orele 1200 – 1500

E-mail: dssp@univ.utm.ro

Telefon: 021.330.21.42

Adresa: Calea Văcărești, nr. 187 (Corp V), et. 2, cam. 204, sect. 4, București (Timpuri Noi)

Director DSPP: 0730.606.483INFORMAŢII UTILE

Pentru achitarea taxelor la Universitatea Titu Maiorescu se pot folosi următoarele modalităţi de plată:

  1. În numerar, direct la orice casierie a Băncii Transilvania, folosind un formular pretipărit în care se completează numele, prenumele, codul numeric personal şi codul de plată, care poate fi accesat aici;
  2. Prin transfer bancar (ordin de plată) în contul RO90BTRL04301202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
  3. În numerar, la casieria Universității Titu Maiorescu din Strada Dâmbovnicului nr 22, sector 4, București;
  4. Plată cu CARD BANCAR – POS, la casieria Universității Titu Maiorescu din Strada Dâmbovnicului nr 22, sector 4, București.