Nivelul I

 • Psihologia educației
 • Pedagogie I – Fundamentele pedagogiei /Teoria și metodologia curricumu-lui
 • Pedagogie II – Teoria și metodologia instruirii/Teoria și metodologia evaluarii
 • Didactica specializării
 • Instruire asistată de calculator
 • Managementul clasei de elevi
 • Practică pedagogică în invățământul preuniversitar I
 • Practică pedagogică în învățământul preuniveristar II

Nivelul II

 • Psihopedagogia adolescenților,tinerilor și adulților
 • Proiectarea și managamentul programelor educaționale
 • Didactica domeniului și dezvoltării în didactica specializării
 • Managementul organizației școlare
 • Comunicare educațională
 • Practică pedagogică în învățământul liceal , postliceal și universitar

Programul compact

 • Psihologia educației
 • Pedagogie I – Fundamentele pedagogiei /Teoria și metodologia curricumu-lui
 • Pedagogie II- Teoria și metodologia instruirii/Teoria și metodologia evaluarii
 • Managementul clasei de elevi
 • Instruire asistată de calculator
 • Didactica specializării
 • Psihopedagogia adolescenților,tinerilor și adulților
 • Managementul organizației școlare
 • Proiectarea și managamentul programelor educaționale
 • Didactica domeniului și dezvoltării în didactica specializării
 • Practică pedagogică în invățământul preuniversitar
 • Practică în învățământul liceal, postliceal, universitar
 • Comunicare educațională

Planuri de învățământ