Proiect cofinantat din Programul Orizont 2020 – Programul-Cadru pentru Cercetare și Inovare (2014-2020)
Axa prioritara: Justiție – JUST / 2017 (Action Grants)
Titlul proiectului: JCOERE – Cooperarea Judiciară în vederea sprijinirii Redresării Economice în Europa
Contract JCOERE-800807-PM

 

Prezentare proiect: 

Partenerii din acest proiect sunt Universitatea Titu Maiorescu din București, University College CorkUniversita degli Studi FirenzeINSOL Europe.

Coordonarea proiectului se realizează de către Facultatea de Drept din cadrul University College Cork, sub conducerea doamnei Profesor Irene Lynch Fannon.

 

Obiectivul general al proiectului:

Îmbunătățirea cooperării judiciare în temeiul Regulamentului (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență pentru  sprijinirea procedurilor de restructurare preventivă (salvare) a afacerilor la nivel european.

Lucrările la proiect, programate să dureze doi ani, se vor concentra pe reguli și practici în relație cu obligația de cooperare menționata la articolele 42 și 57 din Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență, în procedurile de restructurare preventivă.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

Având în vedere adoptarea potențială a proiectului de directivă europeană privind restructurarea preventivă, proiectul va analiza normele actuale procedurale, de fond și de altă natură existente în mai multe state membre, care ar putea împiedica modul în care instanțele comunică și cooperează între ele.

Accentul se pune pe obligațiile impuse sistemului judiciar european prin Regulamentul revizuit de a coopera în contextul insolvenței transfrontaliere, în special in procedurile de restructurare preventivă.

Diseminarea informațiilor și a rezultatelor este o parte importantă a acestui proiect, care va facilita o mai bună conștientizare a îndatoririlor de cooperare și comunicare reglementate in materie de insolvență, în ceea ce privește redresarea si salvarea afacerilor  în UE.

Rezultatele așteptate transmise Comisiei Europene includ următoarele: informarea cu privire la reglementările și practicile în materie de salvare a afacerilor în cadrul cărora dispozițiile privind cooperarea din regulamentul european sunt aplicabile; realizarea unui raport analitic comparativ referitor la reglementările privind restructurarea afacerilor și cele mai eficiente practici de tip „soft law”;  realizarea unor sesiuni interactive prin parteneriat cu INSOL Europe ca un canal eficient de comunicare; realizarea unui site cu date cuantificate, găzduit pe o platformă online corespunzătoare.