ANUNT AL COMISIEI CENTRALE PENTRU ORGANIZAREA ALEGERILOR SI A CONCURSURILOR PUBLICE A UTM

 

 


 

CANDIDAT LA FUNCTIA DE RECTOR AL UNIVERSITATII TITU MAIORESCU PENTRU MANDATUL 2016-2020

  • Prof.univ.dr. Smaranda ANGHENI

 

CALENDARUL ALEGERILOR PENTRU SENATUL UNIVERSITĂȚII TITU MAIORESCU ȘI PENTRU FUNCȚIA DE RECTOR AL UNIVERSITĂȚII PENTRU MANDATUL 2016-2020

 

1.

Depunerea candidaturilor pentru funcția de Rector

11-21 ianuarie 2016

2.

Dezbaterea programelor manageriale ale candidaților pentru funcția de Rector cu comunitatea academică

25-26 ianuarie 2016

3.

Alegerea membrilor Senatului și a Rectorului – turul I

28 ianuarie 2016
între orele 800 – 1900

4.

Alegerea membrilor Senatului și a Rectorului – turul II

1 februarie 2016
între orele 800 – 1900

 

Membrii Senatului, cadre didactice și cercetători, sunt aleși prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din UTM.

Reprezentanții studenților în Senat sunt aleși prin votul universal, direct și secret al tuturor studenților de la ciclul de studii universitare de licență (IF și ID) și master din UTM.

Rectorul se desemnează prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare în UTM, precum și al reprezentanților studenților din Senatul în funcție și din consiliile nou alese ale facultăților.

  1. Secția nr. 1: București, Calea Văcărești nr. 187, parter, Biblioteca centrală a Universității
  2. Secția nr. 2: Târgu Jiu, Bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 100, parter, Biblioteca Facultății de Drept și Științe Economice Târgu Jiu