Facultatea de Farmacie îşi desfăşoară activitatea într-un spaţiu propriu, adecvat procesului didactic şi activităţilor de cercetare, construit în anul 2013 în B-dul Ghe. Șincai nr.16.
Pe cele 3 nivele ale acestui sediu sunt dispuse 16 săli de lucrări practice moderne, având o suprafață totală utilă
de peste 342 mp/etaj.
Programul de licenţă
Farmacie are acces la resursele materiale instituţionale în utilizare comună cu alte facultăţi:
Calea Văcăreşti nr. 189 -Corp M şi Calea Văcăreşti nr. 187 – Corp V.
Acestea sunt dotate cu echipamente audio-video pentru amplificare sonoră şi proiecţia mijloacelor de învăţământ audiovizuale, aer condiționat, camere de supraveghere.


Spaţiile utilizate în cadrul programului de licenţă
Farmacie cuprind:
7 amfiteatre, cu o suprafaţă de peste 1301,21 mp
6 săli de seminar,
cu o suprafaţă de peste 351,30 mp
1 laborator
de informatică, cu o suprafaţă de 56,95 mp


Spaţiile academice corespund stadiului actual de dezvoltare a cunoaşterii ştiinţifice şi sunt la nivelul spaţiilor corespondente din universităţile dezvoltate din Europa, respectând bunele practici internaţionale în domeniu.

Alte informații referitoare la baza materială
Fond de carte în domeniu: 1267 exemplare și 782 de titluri (30% din fondul de carte este nou); reviste – 18 titluri româneşti şi străine (sub forma de abonamente);
232 publicații periodice cu accesabilitate full text de pe calculatoarele din biblioteca Universității Titu Maiorescu
Săli de lectură spaţioase, luminoase, având capacitate totală de peste 200 de locuri

Alte facilităţi:
copiator care oferă posibilitatea studenţilor de a multiplica materialele din bibliotecă
acces permanent la INTERNET

 

DECAN,
Conf. Univ. Dr. Roxana Colette SANDULOVICI