Universitatea Titu Maiorescu din București și-a deschis porțile pentru noul an universitar 2020-2021. Ceremonia de deschidere a avut loc în data de 1 octombrie, în Aula Magna, cu o prezență restrânsă formată din conducerea Universității și a facultăților și din studenții de anul I admiși primii la programele de studii. Organizată în format hibrid, manifestarea a fost transmisă live pe site-ul universității (www.utm.ro), astfel încât a fost accesibilă și celorlalți studenți, cadrelor didactice, întregii comunități universitare și tuturor celor interesați. Festivitatea de deschidere s-a desfășurat cu respectarea strictă a măsurilor de distanțare, protecție și igienă impuse de pandemia COVID-19.

Prezidiul evenimentului a fost compus din: prof. univ. dr. Iosif Urs, președintele Universității Titu Maiorescu,  prof. univ. dr. Daniel Cochior, rectorul Universității, prof. univ. dr. Teodor Frunzeti, președintele Senatului, prof. univ. dr. Horațiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății și profesor titular al Universității. Președintele Iosif Urs a subliniat că deschiderea noului an universitar are loc într-un an de o importanță specială, 2020, când Universitatea Titu Maiorescu, fondată în 1990, împlinește 30 de ani de existență. Universitatea a parcurs un drum lung al construcției și devenirii de-a lungul acestei istorii, proces care a culminat cu realitatea instituțională de azi și statutul actual al Universității. În prezent, Universitatea Titu Maiorescu se situează între cele mai bune universități ale României, fiind o instituție de învățământ superior emblematică, recunoscută și respectată în țară și peste hotare. În context, profesorul Urs a adus un omagiu fondatorilor Universității, un cuvânt special de evocare și mulțumire având pentru primul ei rector, profesorul Avram Filipaș. 

Rectorul Daniel Cochior a apreciat că Universitatea Titu Maiorescu este una dintre instituțiile de învățământ superior românesc de prestigiu, care promovează excelența în educație, rigoarea în cercetare și inovare, dezvoltând programe de studii în 13 domenii științifice. Calificativul Grad de încredere ridicat acordat de ARACIS atestă performanța educațională și academică a Universității. Cu trei școli doctorale (drept, medicină și medicină dentară), Universitatea Titu Maiorescu se situează printre primele universități private din România. Rectorul a vorbit de particularitatea multidisciplinară care dă specificitatea Universității Titu Maiorescu prin cele cinci programe de studii din domeniul sănătate (domeniile de licență: medicină, medicină dentară, asistență medicală generală, farmacie, cărora li se adaugă domeniul extins al sănătății), prin programele de studii din domeniile de licență: psihologie, drept, informatică, științe economice, relații internaționale, științele comunicării și științe ale educației, care răspund necesităților economico-sociale și dinamicii pieței muncii. O performanță recentă a Universității Titu Maiorescu o constituie faptul că Universitatea are în coordonare, din anul universitar 2019 – 2020, programe postuniversitare de pregătire prin rezidențiat. Evaluată după criterii de performanță academică și administrativă, Universitatea Titu Maiorescu se situează în topul universităților ale căror dinamică de dezvoltare și poziționare în mediul universitar românesc și european sunt în creștere. 

Un moment special al evenimentului l-a constituit sesiunea de mesaje video transmise Universității Titu Maiorescu de o serie de personalități din străinătate și din țară cu prilejul deschiderii noului an academic. Medicul Herman Bercovici, originar din România, o mare personalitate a lumii medicale, Doctor Honoris Causa al Universității Titu Maiorescu, consul onorific al României în Israel, a transmis din Țara Sfântă un mesaj călduros Universității și comunității academice maioresciene, în care a afirmat: „Universitatea Titu Maiorescu este astăzi o universitate importantă a României, dedicată educației și cercetării, care se pune în slujba progresului și a dezvoltării în Societatea Cunoașterii.” Dorin Comaniciu, Senior Vice-president pentru inteligență artificială și inovare digitală în cadrul Siemens Medical în SUA, Doctor Honoris Causa al Universității, a transmis din New Jersey un mesaj în care a subliniat importanța educației și a cercetării cu implicarea noilor tehnologii în actualul cadru al evoluțiilor tehnologice. Spiritul inovativ, actul inovării joacă în acest proces un rol esențial, într-o lume care tinde să delimiteze două categorii umane distincte: inovatori și consumatori. Recomandarea invitatului către studenți a fost ca, prin studiu, cercetare și inteligență, să-și propună să se integreze în prima categorie. Președintele Academiei Oamenilor de Știință din România, prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, a declarat că Universitatea Titu Maiorescu este o universitate de valoare a țării, care s-a edificat de-a lungul celor trei decenii punând accentul pe valoarea corpului profesoral, pe calitatea educației și a cercetării științifice. Domnia sa a apreciat, în context, importanța educației în construirea personalității umane, a elitelor și a civilizației. În mesajul transmis, a vorbit și de excelenta colaborare dintre Academia Oamenilor de Știință din România și Universitatea Titu Maiorescu, în acest context făcând trimitere și la Gen. prof. univ. dr. Vasile Cândea, medic ilustru, pionier al chirurgiei cardio-vasculare, fondator al renăscutei Academii a Oamenilor de Știință în 1990 și prorector al Universității Titu Maiorescu în anii postdecembriști.

Secretarul de stat Horațiu Moldovan a vorbit despre Universitatea Titu Maiorescu ca despre o universitate prestigioasă, recunoscută pentru nivelul ridicat al studiilor universitare, pentru profesorii de marcă, personalități care se bucură de o înaltă apreciere. Studenților de la medicină le-a recomandat ca, în centrul activității lor, să situeze pasiunea pentru domeniul ales, dragostea pentru profesie și pentru semeni. Indiferent de modalitățile de predare în noul an universitar, în cadrul generat de pandemie, scopul procesului educațional trebuie să rămână atingerea celor mai înalte standarde academice. Profesorul Moldovan a mai subliniat că prioritare pentru studenți trebuie să fie preocuparea pentru cunoaștere, tratarea cu responsabilitate a situațiilor dificile, interesul și pasiunea în abordarea domeniilor alese.

Președintele Senatului Universității, prof. univ. dr. Teodor Frunzeti, a definit Universitatea Titu Maiorescu ca pe o universitate de elită, apreciind că această situare se datorează, în mod substanțial, guvernanței corporatiste de elită. Actul guvernării eficiente la nivelul Universității se realizează prin colaborarea autorității executive (Consiliu de Administrație, Președinte, Rector) cu autoritatea legislativă (Senatul). Prin structura Senatului, care cuprinde cadre didactice și reprezentanți ai studenților, și prin colaborarea autorităților, se manifestă în practică autonomia universitară și democrația academică. În cursul manifestării, au luat, de asemenea, cuvântul: conf. univ. dr. Ioana Mânea, prorector, prof. univ. dr. Titi Paraschiv, prorector, prof. univ. dr. Smaranda Angheni, vicepreședinte al Consiliului de Administrație, prof. univ. dr. Dumitru Gheorghiu, prorector, și prof. univ. dr. Valentin Pau, vicepreședinte C.A., care au abordat aspecte esențiale din cadrul procesului educațional și al activității de cercetare științifică, s-au focalizat pe elemente definitorii ale identității instituționale a Universității într-o privire diacronică, au reliefat priorități și obiective în perspectiva imediată a noului an universitar.

Conclusiv, în Mesajul la Deschiderea noului an universitar, președintele Universității Titu Maiorescu, prof. univ. dr. Iosif Urs, s-a adresat în special studenților, subliniind rolul educației și al Universității în procesul de evoluție și dezvoltare: „Spunem BUN VENIT studenților care pășesc pentru prima dată în Universitate și celor care se întorc spre a-și continua studiile, lor și tuturor membrilor comunității universitare și-i asigurăm pe toți că se află într-o Universitate de elită, unde își pot realiza potențialul, unde se pot dezvolta și evolua către atingerea țelurilor propuse. Sensul existenței noastre, ca instituție, asumat prin misiunea academică, este de a-i ajuta în acest drum, de a le fi alături, de a-i sprijini și încuraja, ca profesori, mentori și prieteni. Astăzi, când omenirea trece prin provocări nemaiîntâlnite, avem, mai mult decât oricând, convingerea că educația și cunoașterea rămân cel mai puternic suport al spiritului, mijlocul redutabil al luptei noastre cu necunoscutul și cu orice amenințare, calea către salvarea de sine și către progres. Iar Universitatea, ca instituție a educației și cercetării, joacă în acest proces un rol fundamental. Gaudeamus igitur!”

Biroul de Presă, Comunicare și Imagine al Universității Titu Maiorescu