15 Februarie – o zi cardinală a educației și culturii românești

TITU MAIORESCU, CELEBRAT LA UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU

 

Ziua de 15 februarie constituie o dată cu semnificații complexe în calendarul educației și culturii românești. Înainte de toate, este ziua de naștere a lui Titu Maiorescu (15 februarie 1840 – 18 iunie 1917), personalitate a panteonului național, întemeietorul culturii și civilizației românești moderne. Aceeași dată marchează ziua de naștere a lui Spiru Haret (15 februarie 1851 – 17 decembrie 1912), fondatorul învățământului românesc modern. 15 februarie este, în același timp, Ziua Națională a Lecturii. Cele trei semnificații fac astfel din 15 februarie o zi cu o înaltă valoare simbolică a existenței românești.

La 15 februarie, Universitatea Titu Maiorescu din București își celebrează mentorul și patronul spiritual, Titu Maiorescu, figură proeminentă a educației și culturii românești. Cu studii la Academia Theresianum, din Viena, la Universitatea din Berlin, la Universitatea din Giessen și la Sorbona, Titu Maiorescu a fost una dintre cele mai complexe personalități ale istoriei românești, care a contribuit în mod fundamental la crearea României Moderne. A fost jurist, profesor universitar, decan, rector, om politic, ministru și prim-ministru, președinte de partid, critic literar, scriitor, mentor cultural, academician. Fapt remarcabil, a fost cel mai tânăr rector, la numai 23 de ani, al Universității din Iași, prima universitate a țării, înființată în anul 1860. Ulterior, a fost și rectorul Universității din București, fondată în 1864. Titu Maiorescu rămâne în conștiința istoriei noastre, în primul rând, în calitatea sa de fondator al Societății „Junimea” și de critic literar, mentor al lui Eminescu și al generației marilor clasici ai literaturii române. Titu Maiorescu și-a dedicat întreaga viață dezvoltării naționale și modernizării societății românești prin educație și cultură, prin promovarea spiritului critic și a valorilor culturii europene în spațiul autohton, într-o țară aflată la începuturile unei noi epoci a existenței sale. Pentru Universitatea Titu Maiorescu, legatul maiorescian, asumat instituțional, afirmă importanța fundamentală a educației, științei și culturii în procesul dezvoltării, rolul lor de vectori ai progresului prin cunoaștere. În baza acestei viziuni, Universitatea își concepe întreaga activitate și dezvoltare sub auspiciile valorilor, meritului, calității și excelenței. În semn de omagiere a patronului său spiritual, ziua de 15 februarie consemnează și o vizită a reprezentanților Universității la mormântul lui Titu Maiorescu, de la Cimitirul Bellu.

Universitatea Titu Maiorescu omagiază la 15 februarie și pe Spiru Haret, personalitate de marcă a istoriei și școlii românești. Absolvent de Sorbona, matematician, profesor universitar și academician, a fost, în același timp, un om politic de elită, care a participat la edificarea României Moderne, alături de marea generație a fondatorilor. A fost ministru al Instrucțiunii Publice, calitate în care a contribuit la dezvoltarea și modernizarea școlii românești, pe baze noi, europene. În timpul ministeriatelor lui Spiru Haret și a operei sale reformatoare, învățământul superior românesc a parcurs o nouă fază a dezvoltării. Spirit luminat și vizionar, prin opera sa de ministru, Spiru Haret este considerat întemeietorul învățământului românesc modern.

Tot la 15 februarie, de Ziua Națională a Lecturii, Universitatea Titu Maiorescu, universitate comprehensivă, cu largă deschidere culturală, celebrează lectura, în format clasic, tipărit, sau pe suport digital, ca mijloc de edificare a personalității, de dezvoltare personală și emancipare socială prin cultură și cunoaștere. În acest cadru și dincolo de limitele lui calendaristice, Universitatea promovează în comunitatea sa academică și în societate, în special în rândul tinerelor generații, importanța fundamentală a lecturii pentru dezvoltarea spirituală și culturală pe plan individual și la nivel social.

 

 

Biroul de Comunicare și Relații Publice al Universității Titu Maiorescu din București

 

15.02.2024