COMUNICAT

 

23 Aprilie – Ziua Universității Titu Maiorescu

 

33 DE ANI DE EXISTENȚĂ

PENTRU EDUCAȚIE ȘI CERCETARE DE CALITATE

 

Universitatea Titu Maiorescu din București celebrează în data de 23 Aprilie Ziua Universității. În acest an, Universitatea care și-a ales drept mentor pe fondatorul civilizației și culturii românești moderne, Titu Maiorescu, împlinește 33 de ani de existență. Este o vârstă cu o semnificație specială în spiritualitatea creștină, aniversată într-o zi care marchează, tradițional, Ziua Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință. În termenii viziunii și misiunii Universității, sărbătoarea, care consemnează o simbioză de sensuri simbolice de înaltă valoare spirituală, constituie un cadru al aniversării instituționale și, în același timp, al celebrării educației de calitate și a rolului acesteia în edificarea societății și a viitorului.

 

Fondată în 1990, Universitatea Titu Maiorescu din București a parcurs o dezvoltare continuă, de-a lungul unui proces de mare complexitate al edificării, sub egida unui motto asumat ca un program al devenirii: „Calitate și performanță în educație”. Cei 33 de ani constituie cadrul istoric al unei evoluții susținute, guvernate de principii și valori academice și de conștiința rolului Universității în societate, asumat de fondatori și întreaga comunitate universitară într-o amplă sinergie instituțională. Construită pe principiile universității ca instituție care a edificat Europa, Universitatea Titu Maiorescu este astăzi o universitate comprehensivă, mediu al calității și excelenței în educația academică și cercetarea științifică, ancorată în prezent, în Era Cunoașterii și a Tehnologiei Digitale, și orientată, în spirit vizionar, către viitor.

 

Universitatea Titu Maiorescu din București are o structură complexă, reunind programe fundamentale și specializări noi, generate în dinamica evoluției cunoașterii, care cuprinde: 10 facultăți cu 24 programe de studii universitare de licență, dintre care 19 la învățământ cu frecvență (IF) și 5 la învățământul la distanță (ID), 21 de programe de masterat, care acoperă 8 domenii de studii, și 3 școli doctorale acreditate: Drept, Medicină și Medicină Dentară, Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic, Programul pregătitor de limba română pentru studenți străini și cursuri postuniversitare în domeniul educației și al medicinei. Definită ca „universitate de cercetare avansată și educație”, cu „grad de încredere ridicat”, acordat de ARACIS în urma evaluării instituționale, Universitatea Titu Maiorescu este un spațiu al educației și cercetării de calitate, competitive și performante, situate sub auspiciile excelenței academice. Valoarea Universității Titu Maiorescu este certificată de prezența constantă a acesteia în Metarankingul Național și Metarankingul Universitar, două clasamente oficiale care ierarhizează universitățile românești în funcție de performanță, reflectată în situarea lor în clasamentele universitare internaționale. Universitatea Titu Maiorescu a fost inclusă în metaranking-urile aferente anilor 2021 și 2022 între primele 30 de universități ale României, dintr-un total de 87 (53 de stat și 34 particulare), fiind singura universitate particulară comprehensivă dintre cele selectate.

 

Calitatea educației și cercetării, nivelul pregătirii universitare, valoarea corpului profesoral și a colectivelor de cercetare, programele și proiectele dezvoltate, mobilitățile academice, parteneriatele naționale și internaționale, inserția pe piața muncii a absolvenților și carierele de succes ale acestora constituie elementele definitorii ale unei identități și ale unui statut instituțional care recomandă astăzi Universitatea Titu Maiorescu drept o universitate de elită, una dintre cele mai bune universități ale României, recunoscută pe plan național și internațional.

 

Cu prilejul Zilei Universității, rectorul Universității Titu Maiorescu, prof. univ. dr. Daniel Cochior, a declarat: „Ziua de azi, 23 aprilie, este o dată a bucuriei comunității noastre academice pentru tot ceea ce reprezintă Universitatea Titu Maiorescu în învățământului românesc și în Spațiul învățământului superior european. Suntem o universitate solidă, puternică, o universitate de calitate, care se situează sub semnul excelenței și performanței. Pentru acest statut, pledează date certe și obiective, situarea noastră în Metaranking-uri, care certifică o realitate instituțională. În același timp, împlinirea a 33 de ani de către Universitate reprezintă un moment al reflecției, al proiecției și al asumării viitorului. Statutul actual al Universității ne onorează, el constituie rodul eforturilor unei comunități dedicate educației și cercetării, concretizarea unei evoluții neîntrerupte. Această evoluție trebuie să continue, cu implicarea noastră, a tuturor, cu angrenarea energiilor și a potențialului nostru educațional, științific și academic într-un efort sinergic dedicat edificării Universității noastre. Prin calitate, excelență și performanță, participăm ca Universitate emblematică a spațiului nostru academic la procesul de dezvoltare prin cunoaștere a țării.”

 

În același cadru, Președintele Universității Titu Maiorescu, prof. univ. dr. Iosif Urs, a afirmat: „33 de ani de existență constituie un moment special al devenirii Universității noastre, cel mai important de până acum – având în vedere semnificația spirituală a acestei vârste –, o bornă a unui proces început în 1990, odată cu întoarcerea țării la valorile democrației și ale statutului de drept, și continuat până astăzi. A fost un drum lung, un drum dificil, pe care l-am parcurs cu asumarea misiunii noastre ca Universitate, cu conștiință și responsabilitate, cu dragoste de educație, la nivelul fondatorilor și al întregii noastre comunități academice, sub auspiciile spiritului lui Titu Maiorescu, întemeietorul nostru spiritual, și, în altă dimensiune, ale Sfântului Gheorghe, simbol al biruinței. A fost și este un drum al biruinței întins pe mai bine de trei decenii, care va continua în următoarele, în lumina credinței noastre că educația este factorul fundamental al edificării omului și al dezvoltării societății, că educația și cunoașterea înnobilează ființa umană și o ridică la demnitatea ei originară. Ne-am asumat ca Universitate de elită acest rol și-l vom duce mai departe pentru construirea viitorului și a României Educate. Vivat, crescat, floreat!”

 

Biroul de Comunicare și Relații cu Presa al Universității Titu Maiorescu din București

 

23.04.2023