ANUNȚ

Se aprobă prelungirea termenului scadent pentru plata ratei 1 a taxei de studii universitare de licenţă şi master, până la data de 06.10.2023, pentru toti studenţii şi studenţii masteranzi, admişi/reînmatriculaţi/transferaţi în sesiunea septembrie 2023, la toate programele de studii universitare de licenţă şi master, şi la toate formele de învăţământ ( IF si ID), pe care UTM le organizează în anul universitar 2023-2024.

Cu excepţia studenţilor admişi în anul I de studii. sesiunea septembrie 2023 la Facultăţile de Medicină şi Medicină Dentară pentru care termenul de plată a primei rate din taxa de studii este 27.09.2023 (conform Regulamentului privind Nomenclatorul de taxe pentru anul universitar 2023-2024).

Conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr.259 din 12.09.2023

 

 

Consultă oferta educațională a Universității Titu Maiorescu.

Selectează Facultatea și nivelul de studii (licență/master) de interes pentru tine pentru a afla informații despre programele de studii disponibile, calendarul admiterii, concursul de admitere, dosarul de înscriere și taxele de studii.

Îți poți crea un cont personal și te poți înscrie accesand portalul de admitere.

Datele personale și înscrierea la programul de studii de interes se salvează în contul personal și pot fi oricând accesate sau completate.