Conferința: „Fața ascunsă a violenței ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor” va avea loc luni, pe 28 noiembrie, 2022 începând cu ora 12:00
la
Universitatea Titu Maiorescu din Calea Văcărești nr.187, Corp V, Etaj 3,  în Sala Mediateca. 

 

Moderator:

Prof.univ. dr. Nicolae Voiculescu, Director CSUD, Universitatea Titu Maiorescu

    

Speakeri:

Conf.univ.dr. Manuela Tăbăraș, Decan, Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu

Beatrice Berna, Șef Sector Formare Institutul Român pentru Drepturile Omului

Daniela Albu, Redactor/cercetător, Institutul Român pentru Drepturile Omului

Carmen Nemeș, Președinte Asociația ANAIS

Giulia Crișan, Avocat, Asociația ANAIS

Călin Stanciu, Consilier superior, Direcția Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați