CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ

DE ȘTIINȚE SOCIALE, POLITICE ȘI UMANISTE

9 Decembrie 2021, Ediția a VIII-a

Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale a Universității Titu Maiorescu din București organizează Conferința Internațională de Științe Sociale, Politice și Umaniste, ediția a VIII-a, manifestare științifică de anvergură, care acoperă domenii fundamentale ale educației și cercetării. Evenimentul se va desfășura în format online (platforma Microsoft Teams) în data de 9 decembrie 2021, începând cu ora 12.00, sub genericul: Provocări globale și identitate națională.

Conferința este structurată în patru secțiuni:

  • Comunicare și Relații Publice;
  • Relații Internaționale și Studii Europene, Studii de Securitate, Științe Politice;
  • Limbă, Literatură, Cultură, Civilizație;
  • Științele Educației

 

Conferința Internațională de Științe Sociale, Politice și Umaniste constituie un cadru academic al comunicării celor mai relevante rezultate ale cercetării științifice, un spațiu al ideilor și perspectivelor inovatoare, al dialogului interdisciplinar și transdisciplinar în educație, cercetare și cunoaștere.

Lucrările științifice prezente în program vor fi publicate în volumul de proceedings al Conferinței.

Prof. univ. dr. Sorin IVAN

Decan

Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale

Universitatea Titu Maiorescu din București

 

INFORMAȚII PRIVITOARE LA CONFERINȚĂ:

Termen pentru trimiterea titlului și abstractului: 6 decembrie 2021. Taxa pentru participarea la Conferință: 150 lei pentru fiecare lucrare. Un autor poate participa cu cel mult două lucrări. Termen pentru primirea lucrărilor full-text: 17 decembrie 2020.

Taxa se va  achita în contul Universității Titu Maiorescu RO49RNCB0546029228350001, deschis la BCR, Cod fiscal 4337662 sau la Casieria Universității Titu Maiorescu, din str. Dâmbovnicului, nr. 22, Sector 4, București. Pe documentul de plată trebuie să existe mențiunea „Conferința FSCRI 2021”.

Lucrările vor fi redactate în limba engleză, cu respectarea condițiilor de editare ale Conferinței.

 

EDITING CONDITIONS

Page – Orientation: PORTRAIT; Paper size: A4; Top: 2,5 cm;

Bottom: 2 cm; Left: 2,5 cm; Right: 2,5 cm

1. Title of the paper (Times New Roman, size 14, Capitals, Bold, Left alignment).

Free space (1 line)

2. Name(s) of the author(s) (Times New Roman, size 12, Bold, Left alignment), followed by the author’s title and the institution (lt.). Free space (1,5 lines).

3. Abstract: (Times New Roman, Italic, size 11, line spacing: 1, Justify). Maximum 200 words. Free space (1 line). Five key-words.

4. Content of the paper

4.1. Title of the chapters (Times New Roman, size 12, Bold, Capitals, Left alignment). Free space (1 line).

4.2. Subtitles of the chapters (Times New Roman, size 12, Bold, Lowercase, Left alignment). Free space (1 line)

4.3. The text (Times New Roman, size 12, line spacing: 1 line, tab 0,5 cm, Justify)

4.4. Equations, formulas, symbols and measure units

The equations and formulas are written beginning from the left part of the column, consequently numbered, the reference being made at the corresponding number. Free space (1 line) should be left before and after each equation. Use the ISN notation and the Arabian numbering.

4.5. Photos, figures and tables

Have 140 mm width (one column). The figures should be consequently numbered and centred. Leave free space (1 line) between text and photos.

4.6. Conclusions

Should express the author’s point of view regarding the possibility to apply the results presented in the paper. Free space (2 lines)

4.7. Citation: APA style.

5. References (Times New Roman, Italic, size 12, line spacing: 1, Left alignment).

Name, initial / title of the paper, publishing house, year. The references should be written in alphabetical order, being numbered.

 

Email: fscri@univ.utm.ro

COMITETUL DE ORGANIZARE

18.11.2021