În data de 28 martie 2023, ora 16.00, va avea loc întâlnirea studenților maiorescieni din cadrul Facultății de Drept UTM cu profesioniști din domeniul juridic (Calea Văcărești nr. 187, Corp V, Aula UTM ).

Activitățile desfășurate au scopul de a facilita accesul la informații și resurse relevante pentru studenți oferite de profesioniști în domeniu, cu scopul de a aduce mai multă claritate în alegerea traseului profesional.

 

Invitați:

Răzvan SAVALIUCSenior editor Lumea Justitiei  (luju.ro), cu o vechime de peste 29 de ani în presă, absolvent de studii juridice și jurnalism;

Dr. Andrei SĂVESCU – coordonator Juridice.ro, avocat-membru al Baroului București, Managing Partner în cadrul Săvescu & Asociații, cadru didactic în învățământul juridic superior;

Prof. univ. dr. Bogdan CIUCĂNotar public, Președintele Camerei Notarilor Publici Galați și membru în Biroul Executiv al Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, profesor universitar doctor la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi și conducător de doctorat domeniul drept, Vicepreședinte al Uniunii Juriştilor din România;

Nicoleta Mirela NĂSTASIE – în prezent Practician în insolvență, judecător în perioada 2004 – 2022 ( procedura insolvenței), avocat în perioada 1996-2004, Doctor al Universității Titu Maiorescu din București, ;

Manuela Alma CIORNEIJudecător, Președinte al Secției a VIII-a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale în cadrul Tribunalului București, avocat în perioada 1999-2006, Absolvent al Facultății de Drept din cadrul UTM;

Cristian BRANExecutor judecătoresc, Președintele Camerei Executorilor Judecătorești București;

Drd. Cătălin TURCU – Avocat stagiar în Baroul București, Absolvent al Facultății de Drept din cadrul UTM, doctorand UB și asociat UB.

Conf. univ. dr. Codruț OLARU – cadru didactic în învățământul juridic superior, membru al Consiliului Superior al Magistraturii în perioada 2017 – 2022, Adjunct al Procurorului General al României în perioada 2013 – 2016, Procuror şef, PIICJ – DIICOT în perioada 2007-2013.

 

Invitații la acest eveniment sunt personalități marcante ale vieții juridice, având cariere impresionante ca oameni de presă juridică, avocați, notari publici, magistrați, practicieni în insolvență executori judecătorești, fiind totodată și lideri în organele de conducere ale acestor profesii juridice.

Prin organizarea acestui tip de activitate Facultatea de Drept din cadrul Universității Titu Maiorescu din București își exprimă preocuparea continuă atât pentru pregătirea teoretică, cât și practică a studenților maiorescieni.