UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREȘTI

DECLARAȚIE DE PRINCIPII

ÎN NUMELE RESPECTULUI PENTRU EDUCAȚIE, LEGE ȘI ADEVĂR

 

Universitatea Titu Maiorescu din București, fondată în anul 1990, este o instituție de învățământ superior care și-a făcut din educația și cercetarea de calitate sensul existenței și al misiunii sale instituționale. Situarea sub patronajul spiritual al lui Titu Maiorescu, ilustră personalitate a educației și culturii românești, unul dintre fondatorii României Moderne, exprimă programatic o concepție asupra rolului fundamental al educației în dezvoltarea societății și a țării, o direcție a evoluției instituționale. Prin viziune, aspirații și coordonatele activității sale, Universitatea Titu Maiorescu este o universitate europeană, care împărtășește și aplică valorile Universității ca instituție fondatoare a Europei.

În cei 32 de ani de existență, Universitatea Titu Maiorescu a parcurs un proces de dezvoltare continuu, un drum nu lipsit de dificultăți, pe care le-a depășit prin mijloace instituționale, prin respectarea legii, prin credința în rolul capital al educației în viața societății și dezvoltarea țării, prin solidaritatea și determinarea comunității academice. Acest proces a condus-o la realitatea instituțională de astăzi: o universitate cu o structură complexă, în continuitatea universității europene, cu domenii clasice și cu specializări noi, de nișă, cu o diversitate de programe de licență, masterat, doctorale și postuniversitare.

Prezență activă a spațiului academic românesc, deschisă în fața evoluțiilor și tendințelor din educație și cercetare, Universitatea Titu Maiorescu este animată de spiritul european al cunoașterii și de o mentalitate academică nouă, care pun educația de calitate și cercetarea performantă la originea proceselor de dezvoltare. Întreaga sa evoluție, de-a lungul celor trei decenii de existență, se desfășoară sub auspiciile calității și excelenței în educație și cercetare, în direcția performanței și competitivității în spațiul academic și mediul socio-economic. Toate acestea sunt elementele definitorii ale unui profil instituțional distinct, care a consacrat Universitatea Titu Maiorescu drept o universitate de valoare a țării și a Europei, recunoscută ca atare în spațiul academic național și internațional.

Universitatea Titu Maiorescu aplică legea și normele interne în cadrul procesului de management instituțional și în întreaga sa activitate. Toate hotărârile și măsurile sunt adoptate în mod democratic și transparent, prin consultare colegială, în Consiliul de Administrație, cu avizul Adunării Generale a Fondatorilor, și în Senat. Este o realitate atestată de evoluția sa, de parcursul ascendent și rezultatele excepționale, validate de autoritățile educației, și de statutul instituțional actual.

În acest cadru complex, la începutul unui nou an al existenței sale, Universitatea Titu Maiorescu își reiterează valorile și reperele fundamentale într-o DECLARAȚIE DE PRINCIPII, un DECALOG al funcționării și dezvoltării.

  1. Universitatea Titu Maiorescu din București își desfășoară întreaga activitate cu respectarea strictă a legii și regulamentelor interne, în baza autonomiei universitare, a instituțiilor și autorităților statului și colaborează cu acestea în orice situație, probând deschidere și transparență instituțională.
  2. Universitatea respectă drepturile și libertățile fundamentale ale omului, valorile Universității ca instituție fondatoare a civilizației europene, principiile eticii și integrității academice, cultivă egalitatea de șanse și de gen, respinge și condamnă discriminarea, inechitatea, ideologiile, pozițiile și atitudinile extremiste.
  3. Universitatea promovează și aplică în spațiul academic valorile fundamentale ale existenței sociale. Respectul pentru lege și adevăr, pentru studenți și pentru fiecare membru al comunității academice, cinstea și onestitatea, conduita etică, loialitatea, empatia și solidaritatea formează platforma morală a existenței și activității sale.
  4. Universitatea respinge cu fermitate implicarea politicului și ingerințele de orice fel în activitățile sale, desfășurarea actelor de propagandă politică în spațiul universitar, politizarea sub orice formă a învățământului superior.
  5. Universitatea situează studentul și interesele sale educaționale în centrul tuturor preocupărilor și priorităților instituționale.
  6. Obiectivele fundamentale ale Universității sunt asigurarea unui învățământ de calitate, crearea unui cadru de elită al formării prin educație, sprijinirea studenților și absolvenților în procesul de evoluție și dezvoltare în carieră.
  7. Universitatea rămâne fidelă politicii asumate prin misiunea sa instituțională de promovare a valorii individuale, meritului autentic și competenței, a resurselor umane de calitate pe bază de rezultate și competiție.
  8. În toate ariile și compartimentele activității sale, Universitatea sancționează, prin procedurile instituționale, în baza legii și a normelor interne, actele ilegale, abuzurile și derapajele de orice fel, lipsa integrității, atitudinile și faptele neconforme moralei universitare și eticii academice.
  9. Universitatea respinge și descurajează folosirea instituției ca platformă de promovare a intereselor personale, cultivarea intereselor de familie sau de grup în spațiul academic.
  10. Față de orice abuz exercitat împotriva instituției, în combaterea fermă a neadevărurilor și a afirmațiilor denigratoare proferate în spațiul public, Universitatea Titu Maiorescu din București își rezervă dreptul de a apela la toate organismele și instituțiile competente, inclusiv cele judecătorești, pentru restabilirea adevărului, pentru apărarea drepturilor și demnității membrilor comunității academice și a imaginii instituționale.

Consiliul de Administrație și Senatul Universității Titu Maiorescu din București

12.01.2022

 


Descarca aici.