COMUNICAT 

DESCHIDEREA CURSURILOR POSTUNIVERSITARE

ORGANIZATE DE FACULTATEA DE ȘTIINȚELE COMUNICĂRII

ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

În data de 23 noiembrie, începând cu ora 10.00, în Aula Magna a Universității Titu Maiorescu din București, a avut loc FESTIVITATEA de DESCHIDERE a CURSURILOR POSTUNIVERSITARE: INTEGRAREA ȘI INCLUZIUNEA ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT A COPIILOR CU CES și PUERICULTURA – DIMENSIUNE A EDUCAȚIEI ANTEPREȘCOLARE. Cele două cursuri sunt organizate de Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale (Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic) a Universității Titu Maiorescu. Evenimentul, care a debutat în acordurile imnului academic Gaudeamus Igitur, s-a bucurat de o largă participare, constituită din cadre didactice din învățământul preuniversitar înscrise la noile cursuri și din profesori ai Facultății.

În cadrul sesiunii de deschidere, Decanul Facultății de Științele Comunicării și Relații Internaționale, prof. univ. dr. Sorin Ivan, a conturat publicului un portret esențial al Universității Titu Maiorescu, constituit din datele definitorii ale acesteia, și a prezentat pe larg cele două cursuri postuniversitare, relevând cadrul general al inițierii lor, obiectivele, structura, conținutul științific, modul de desfășurare și de evaluare și alte elemente de ordin administrativ.

Prin organizarea cursurilor postuniversitare INTEGRAREA ȘI INCLUZIUNEA ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT A COPIILOR CU CES și PUERICULTURA – DIMENSIUNE A EDUCAȚIEI ANTEPREȘCOLARE, Universitatea Titu Maiorescu răspunde instituțional și academic obiectivului de profesionalizare a învățământului preuniversitar, prevăzut de legislația educației, necesitate resimțită acut la nivelul sistemului în unele dintre segmentele acestuia.

Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale

(www.utm.ro, Telefon: 021.330.20.61, Email: fscri@univ.utm.ro)