Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu

Directorul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat al Universității Titu Maiorescu

Csaba Ferenc Asztalos

Președintele Consiliului Național pentru
Combaterea Discriminării


Conform  prevederilor Regulamentului privind organizarea concursului pentru desemnarea membrilor României în Consiliul de administraţie al Agenţiei Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale (FRA)  și  urmare a finalizării procedurii de selecție organizate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Justiției au fost notificați Comisiei Europene domnul Csaba Ferenc Asztalos, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, pentru postul de membru titular și domnul Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu, Directorul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat al Universității Titu Maiorescu,  pentru postul de membru supleant.