Manuela Sîrbu

Cadru Universitar la Facultatea de Drept UTM

 

„Mă numesc Manuela Sîrbu și sunt cadru universitar în cadrul Facultății de Drept – Universitatea Titu Maiorescu.

Experiența mea în cadrul programului Erasmus de mobilitatea de predare la Riga, respectiv în cadrul Baltic International Academy a fost una extrem de valoroasă pentru dezvoltarea mea personală și profesională. În cadrul acestei mobilități am avut ocazia să interacționez cu un mediu academic diferit.

I-am cunoscut pe colegii mei letoni cu care am avut dezbateri interesante pe tema tehnicilor și strategiilor de predare. În domeniul soluționării alternative a litigiilor am discutat despre teme diverse reglementate la nivel internațional și despre modul în care sistemul lor de drept se poziționează față de arbitraj, mediere, conciliere, negociere, etc.

Pe perioada mobilității, am fost implicată în activitățile de predare. Interacțiunea cu studenții letoni a fost o mare bucurie deoarece am descoperit rapid interesul lor în tema prezentată. Cursul a fost unul interactiv și m-a încântat nespus implicarea lor în derularea orelor. Mi-au adresat întrebări și am dezbatut împreună diferite teme de interes legate de subiectul prezentat. Dat fiind faptul că nu sunt vorbitoare de limba letonă, am fost foarte fericită să constat că studenții erau vorbitori și de limba engleză și prin urmare nu am avut nevoie de traducătorul de limba letonă. Astfel, dialogul meu cu studenții letoni a fost unul nemijlocit, care mi-a permis să-mi exprim ideile cursiv, fără pauzele necesare traducerii, iar studenților să-mi adreseze întrebările sau comentariile lor în mod direct. I-am ghidat și i-am încurajat să-și dezvolte gândirea critică, creativă și generativă în afara tiparelor, să fie flexibili și constructivi în abordările juridice.

Experiența mea în cadrul acestei mobilități externe de predare a avut un impact semnificativ asupra creșterii mele profesionale și dezvoltării personale. Am avut o nouă perspectivă asupra unui alt sistem de învățământ și mi-a permis să-mi testez propriile abilități și cunoștințe profesionale într-un mediu academic diferit. Sper din tot sufletul să mai particip și în alte programe Erasmus de predare pentru a-mi continua drumul creșterii profesionale în context european și internațional.”