Universitatea Titu Maiorescu organizează în perioada 08.12.2022 – 20.01.2023 procedura de înscriere şi selecţie pentru mobilităţi Erasmus+ de predare (STA) şi formare (STT) pentru cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și personalul administrativ.

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

  • Formular de înscriere;
  • Copie C.I./pașaport;
  • Curriculum Vitae;
  • Scrisoare de intenție în limba engleză/ franceză;
  • Scrisoare de acceptare sau invitație din partea universității gazdă (dacă este cazul);
  • Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching / Staff Mobility for Training în limba engleză. Semnătura instituției gazdă este opțională în etapa de candidatură.

Lista detaliată a universităţilor partenere poate fi consultată aici

 

Selecția cadrelor didactice se realizează de către Comisia de Selecție pentru mobilități Erasmus+ din cadrul fiecărei facultăți. Dosarele trebuie depuse la Coordonatorul Erasmus+ din cadrul facultății până la data de 20.01.2023.

Selecția personalului didactic auxiliar și a personalului administrativ se realizează de către Comisia Centrală de Selecție pentru mobilitățile Erasmus+. Dosarele trebuie depuse la Departamentul Relații Internaționale până la data de 20.01.2023.

Procedura completă de selecţie Erasmus+ pentru mobilităţi STA/STT poate fi accesată aici.

Pentru întrebări şi mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați pe adresa de email erasmus@univ.utm.ro sau la numărul de telefon 0213302537.