CONFERINȚA NAȚIONALĂ
CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ
A FACULTĂȚII DE MEDICINĂ ȘI
A FACULTĂȚII DE MEDICINĂ DENTARĂ
A UNIVERSITĂȚII TITU MAIORESCU DIN
BUCUREȘTI
EDIȚIA A V-A
26 – 28 MAI 2022