Acces Conferinta Live

Acces LIVE Conferinta

Termenul limită de trimitere a titlurilor și rezumatelor s-a prelungit până în data de 15 Aprilie 2022, inclusiv.

Evenimentul va fi acreditat de către Colegiul Medicilor din România cu credite EMC.

Abordări Inovatoare Transdisciplinare în Medicina Modernă cu următoarele secțiuni:

 • Secțiunea 1 (Cadre Didactice): Tendințe în medicina moleculară
 • Secțiunea 2 (Cadre Didactice): Medicina personalizată
 • Secțiunea 3 (Studenți): Comunicări științifice studenți specializarea Medicină
 • Secțiunea 4 (Students): Medicine in English Programme – General Medicine
 • Secțiunea 5 (Doctoranzi): Comunicări științifice ale doctoranzilor Școlii Doctorale Medicină
 • Secțiunea 6 (Rezidenți): Comunicări științifice ale medicilor rezidenți – Domeniul Medicină
 • Secțiunea 7: Varia
 • Secțiunea 8 (Cadre didactice Medicină Dentară): Comunicări știiințifice ale cadrelor didactice din Facultatea de Medicină Dentară
 • Secțiunea 9 (Medicină Dentară): Comunicări științifice ale studenților, medicilor rezidenți și doctoranzilor Școlii Doctorale Domeniul Medicină Dentară
 • Workshop: Didactica resuscitării cardio-respiratorii și cerebrale.
 • Trimiterea titlurilor și rezumatelor lucrărilor (Lb. Română și Lb. Engleză): 10 Aprilie 2022
 • Trimiterea articolelor in extenso în Limba Engleză în vederea indexării volumului ISI Proceedings: 10 Mai 2022

Oferta de cazare la Hotel Cocor SPA, statiunea Olimp, disponibila aici.

Confirmarea participării fizice în cadrul conferinței, cu cazare la Hotel Cocor SPA, se face prin e-mail la elenarusu98@yahoo.com (SUBJECT: „Confirmare Participare Fizica Conferința Medicina 2022”).

 • Participarea cu diplomă cu credite EMC costă 350 lei/participant.
 • Participarea cu lucrare științifică și diplomă simplă de participare, fără diplomă cu creditare EMC, este gratuită
 • Taxa pentru participarea cu lucrare pentru volumul ISI Proceedings se va comunica ulterior

Modalități de plată

 • RO90-BTRL-0430-1202-N018-16XX deschis la Banca Transilvania
 • RO49-RNCB-0546-0292-2835-0001 deschis la BCR