În Monitorul Oficial al României nr. 49/17 ianuarie 2022 a fost publicat Ordinul ministrului educației nr. 5955/2021 privind menținerea acreditării Universității “Titu Maiorescu” din București în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat. Ordinul citat aprobă menținerea acreditării în vederea organizării de programe de studii universitare de doctorat, precum și menținerea acreditării domeniilor de studii universitare de doctorat, care se organizează în școlile doctorale din cadrul Universității „Titu Maiorescu” din București, și anume Medicină, Medicină Dentară și Drept.

Adoptarea Ordinului nr. 5955/2021 constituie o recunoaștere  a eforturilor depuse de cadrele didactice și de toți cei implicați pentru organizarea și derularea studiilor universitare de doctorat la IOSUD Universitatea “Titu Maiorescu” la un nivel cât mai înalt de calitate didactică și științifică în concordanță cu standardele legale și etice interne și europene.

 

 

Director Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Prof.univ.dr. Nicolae VOICULESCU