COMUNICAT

 

O NOUĂ PERFORMANȚĂ ACADEMICĂ

 

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU,

INCLUSĂ ÎN METARANKINGUL UNIVERSITAR 2022

 

A fost dat publicității Metarankingul Universitar 2022, un clasament al universităților românești în funcție de prezența acestora în ierarhiile internaționale ale instituțiilor de învățământ superior. Documentul include între universitățile performante ale României și Universitatea Titu Maiorescu din București. Clasamentul cuprinde 31 de universități dintr-un total de 87 (53 de stat și 34 particulare). Doar două universități particulare sunt prezente în ierarhie: Universitatea Titu Maiorescu din București și o universitate din Transilvania. Metarankingul Universitar 2022 a fost realizat de un grup de experți de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Transilvania din Brașov, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea din București.

 

Prezența în Metarankingul Universitar 2022 este o nouă performanță academică a Universității Titu Maiorescu. Această situare vine în continuarea altui rezultat de excepție din primăvara anului în curs: includerea Universității în Metarankingul Național aferent anului 2021, care a consemnat prezența în premieră a unei universități particulare într-un astfel de clasament. Situarea Universității Titu Maiorescu în ierarhia universităților de elită ale României începe să afirme astfel o constantă a evoluției instituției în spațiul învățământului universitar internațional și național. În evaluarea performanței, Metarankingul utilizează criterii și standarde științifice precise, în cadrul unui proces complex, realizat de specialiști cu autoritate în domeniu. Prin urmare,  date fiind rigoarea, exigența și obiectivitatea analizei, Metarankingul poate fi considerat o oglindă a realității performanței din învățământul universitar românesc.

 

Includerea Universității Titu Maiorescu din București în Metaranking, ca urmare a prezenței instituției în ierarhiile internaționale, atestă nivelul academic al acesteia, calitatea programelor de studii și de cercetare. Universitate cu o structură comprehensivă (10 facultăți, 24 de programe de licență, 21 de programe de masterat, 8 domenii științifice, 3 școli doctorale: Medicină, Medicină Dentară, Drept), Universitatea Titu Maiorescu din București are câteva  atribute instituționale care o identifică și o diferențiază în spațiul învățământului românesc: complexitatea și soliditatea instituționale, calitatea procesului de învățământ, excelența în educație și cercetare, spiritul inovator, deschiderea internațională, dinamica dezvoltării. Aceste elemente definitorii pentru identitatea și statutul Universității sunt certificate de rezultatele obținute și de situarea instituției în cele două ierarhii interne, Metarankingul Național și Metarankingul Universitar. În prezent, Universitatea Titu Maiorescu se află într-un proces complex de dezvoltare, care implică domeniile fundamentale ale  instituției: infrastructură, resurse umane, programe de studii și de cercetare, internaționalizare.

 

Biroul de Comunicare și Relații Publice al Universității Titu Maiorescu din București

 

25.11.2022