Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti

Beneficiar

 

Adresa poştală: Calea Văcăreşti nr.187, sector 4, cod poştal 040051, Bucureşti

Persoane de contact:

      • Prof. univ. dr. Iosif URS – Rector, e-mail: rectorat@www.utm.ro
      • Conf. univ. dr. Iustin PRIESCU – Manager de proiect, e-mail: iustin.priescu@www.utm.ro

Descrierea activităţii partenerului: În cadrul Universităţii Titu Maiorescu îşi desfăşoară activitatea 9 facultăţi, dintre care menţionam: Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Informatică şi Facultatea de Drept. Conducerea Universităţii Titu Maiorescu şi cadrele didactice pun un accent important pe crearea unei culturi bazate pe calitate şi competitivitate, centrate pe formarea de competenţe şi deprinderi ale studenţilor, prin dezvoltarea resurselor umane ale Universităţii Titu Maiorescu, prin consolidarea bazei materiale proprii şi promovarea unei imagini noi, europene, a instituţiei. De asemenea, cadrele didactice au experienţă şi pregatire relevantă în domeniile specifice, peste 85% având titlurile ştiinţifice de doctori sau doctoranzi.

Totodată, o preocupare majoră o reprezintă cercetarea ştiinţifică. În cadrul Universităţii s-au derulat mai multe proiecte de cercetare pe programele CNCSIS, CEEX, PNII, Academia Română. De asemenea, s-au realizat mai multe proiecte de cercetare cu mediul de afaceri, care au avut ca obiectiv creşterea competitivităţii de business.

Până în prezent, Universitatea Titu Maiorescu derulează prin POSDRU un proiect de grant şi un proiect strategic (https://www.utm.ro/posdru57836/).


 

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti

Partener naţional
Regiunea Bucureşti – Ilfov

 

Adresa poştală: Bd. Octavian Goga nr.2, sector 3, CP 030982

Persoană de contact: Ruxandra Stoica

Descrierea activităţii partenerului: Organizaţie neguvernamentală, cu caracter autonom, implicată în următoarele activităţi:

 asigurarea unui mediu de afaceri stabil, coerent şi transparent prin implicarea în Comisiile de Dialog Social la nivelul ministerelor;
 iniţierea, sprijinirea şi realizarea de proiecte şi programe de promovare, cercetare, dezvoltare şi inovare;
 formarea, specializarea, perfecţionarea şi reorientarea profesională pentru personalul firmelor membre şi ai altor întreprinderi;
 asistenţă şi consultanţă pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor şi persoanelor autorizate;
 facilitarea contactelor de afaceri şi organizare de misiuni economice în ţară şi străinatate;
 promovare, publicitate şi reclamă comercială pentru operatorii economici;
 promovare în rândul membrilor săi şi al altor operatori economici, a regulilor şi practicilor Uniunii Europene şi ale organismelor internaţionale.


 

Primăria comunei Turcineşti – Judeţul Gorj

Partener naţional
Regiunea Sud-Vest Oltenia

 

Adresa poştală: Primaria comunei Turcineşti, comuna Turcineşti, sat Turcineşti, nr. 175, jud. Gorj

Persoană de contact: Vasile Gogălniceanu – primar

Descrierea activităţii partenerului: Adminstraţie publică locală


 

Primăria comunei Ciofrângeni – Judeţul Argeş

Partener naţional
Regiunea Sud – Muntenia

 

Adresa poştală: Primăria comunei Ciofrângeni, jud. Argeş

Persoană de contact: Panteru Dorin Florin – primar

Descrierea activităţii partenerului: Adminstraţie publică locală


 

Fundaţia INFOMAT

Partener naţional
Regiunea Nord – Est

 

Adresa poştală: Str. Mihai Viteazu, nr. 12, Piatra Neamţ, jud. Neamţ, cod 610210

Persoană de contact: Neamţu Daniela

Descrierea activităţii partenerului: Înfiinţată ca organizaţie non-profit al cărei scop principal este asigurarea unui sprijin eficient al unei activităţi de instruire a elevilor unui liceu de elită, fundaţia funcţionează ca o instituţie culturală implicată în viaţa ştiinţifică, editorială şi artistică a comunităţii locale. Ea beneficiază de experienţa unor cadre didactice care sunt autori de manuale avizate MECT, formatori naţionali şi regionali, metodişti, mentori, inspectori şcolari, coordonatori de proiecte europene, experţi în domeniul IT, aceştia făcând parte din fundaţie în calitate de membrii fondatori. Fundaţia a iniţiat şi susţinut publicarea anuarului ştiinţific al şcolii (5 numere), editarea unor culegeri de probleme şi reviste ştiinţifice, participarea elevilor la simpozioane ştiinţifice la nivel regional şi internaţional, realizarea de spectacole prezentate pe scene locale şi internaţionale.

Fundaţia susţine formarea în educaţie prin ştiinţe exacte şi ştiinţe ale naturii:

 susţinerea financiară a activităţilor ştiinţifice din cadrul proiectului CRESCERE (2005-2006) şi participarea elevilor la conferinţa finală a acestui proiect la Lisabona (parteneri din Italia, Portugalia şi România);
 susţinerea financiară a cinci ediţii ale concursului Prosoft@nt (2004-2008), organizat de la nivel judeţean şi internaţional (parteneri principali: Consiliul local Piatra Neamţ, Direcţia Generală de Tineret şi Sport Chişinau, Universitatea Titu Maiorescu);
 susţinerea financiară a realizării produselor finale pentru participarea elevilor CNI la concursul internaţional „Join Multimedia„;
 elaborarea de soft-uri originale despre comunitatea locală şi implicarea societăţii civile în soluţionarea unor probleme privind dezvoltarea durabilă.


 

Asociaţia CIVITAS 2005

Partener naţional
Regiunea Sud – Muntenia

 

Adresa poştală: Str. Gen. David Praporgescu, bloc F29, sc. 1, ap. 10, Turnu Măgurele

Persoană de contact: Gica Vişan Dobre

Descrierea activităţii partenerului:

 realizarea unor activităţi de îndrumare şi consiliere în carieră;
 colaborarea cu organizaţiile comunitare prin intermediul unor centre de educaţie continuă;
 evaluarea nevoilor de instruire a unui anumit grup-ţintă;
 pregătirea de planuri şi materiale de instruire necesare în cadrul cursurilor organizate;
 promovarea cursurilor organizate către membrii comunităţii;
 organizarea unor cursuri şi diseminarea rezultatelor;
 dezvoltarea capacităţilor unor grupuri marginalizate.