FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor
Domeniul major de intervenţie 3.1: Promovarea culturii antreprenoriale
Titlul proiectului: CENTRU PENTRU INFORMARE, CONSULTANŢĂ ŞI MENTORAT ÎN VEDEREA PROMOVĂRII CULTURII ANTREPRENORIALE
Contract nr.: POSDRU/92/3.1/S/57836
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – „Investeşte în oameni!”

 

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013