La plecarea Academicianului Eugen Simion – regretul profund și omagiul Universității Titu Maiorescu

Acad. Eugen Simion,
Doctor Honoris Causa al Universității Titu Maiorescu din București

 

Universitatea Titu Maiorescu din București își exprimă regretul profund la plecarea dintre noi a marelui critic și istoric literar Eugen Simion (25 mai 1933-18 octombrie 2022).

 

Profesor universitar și academician, președinte al Academiei Române de-a lungul a două mandate (1998-2006), critic și istoric literar de prestigiu, unul dintre cei mai mari de la G. Călinescu încoace, Eugen Simion a fost o personalitate ilustră a culturii românești. A fost un Mare Profesor al Facultății de Litere a Universității din București, un Magistru academic, Profesorul care a pregătit și a îndrumat în înțelegerea și judecarea literaturii zeci de promoții de studenți, de-a lungul a peste șapte decenii de activitate. În calitate de critic literar, care a promovat principiul autonomiei esteticului în judecarea literaturii, a fost o autoritate academică incontestabilă, de înalt prestigiu, care a avut un rol major în identificarea, selectarea și consacrarea valorilor literare autentice și în configurarea canonului literar postbelic.

Opera de critic literar a lui Eugen Simion cuprinde titluri fundamentale pentru literatura română precum: E. Lovinescu, scepticul mântuit, Scriitori români de azi I-IV, Timpul trăirii, timpul mărturisirii: jurnal parizian, Dimineaţa poeţilor, Întoarcerea autorului, Sfidarea retoricii, Mircea Eliade, un spirit al amplitudinii, Fragmente critice I-VI, În ariergarda avangardei, Ficţiunea jurnalului intim I-III, Genurile biograficului I-II, Tânărul Eugen Ionescu, Cioran, o mitologie a nedesăvârşirilor, Ion Creangă. Cruzimile unui umorist jovial, Alexandru Odobescu, un romantic erudit şi anxios, iubitor de reverii clasicizante, Posteritatea critică a lui Lovinescu ş.a.

De pe poziția de președinte al Academiei Române, a inițiat și desfășurat proiecte culturale de anvergură: editarea manuscriselor lui Eminescu (cele 45 de caiete ale poetului, însumând 14.000-15.000 de pagini, au fost scanate şi tipărite în 38 de volume şi transpuse pe CD-uri), continuarea şi încheierea Dicţionarului Tezaur al Limbii Române (început de B. P. Hasdeu, în 1884), Dicţionarul General al Literaturii Române, Dicţionarul Etimologic al Limbii Române, Dicţionarul Ortografic, Ortoepic şi Morfologic (DOOM), Gramatica Limbii Române, Micul Dicţionar Academic. A fost, de asemenea, preşedintele Secţiei de Filologie şi Literatură a Academiei Române, directorul Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române, preşedintele Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă a Academiei Române, poziții din care a realizat alte proiecte de primă importanță pentru cultura românească. Unul dintre acestea, inițiat în 1999, este Colecţia Opere fundamentale, în format Pléiade, care cuprinde pe cei mai importanţi autori români. Academicianul Eugen Simion a promovat în mod sistematic, prin întreaga sa operă, de pe pozițiile unui savant de prestigiu european, valorile literaturii române în Europa și în lume.

Prin strălucita activitate de critic literar, unul dintre cei mai mari ai secolului XX, prin opera sa prodigioasă, prin proiectele culturale desfășurate sub egida Academiei Române și a instituțiilor acesteia, Academicianul Eugen Simion a fost o personalitate de prestigiu a culturii noastre, un mare cărturar umanist de anvergură europeană, care a influențat în mod substanțial evoluția literaturii române postbelice, un Spiritus Rector al culturii românești. Profesorul Eugen Simion a fost un spirit luminos și echilibrat, un Om al Cetății, care a promovat valoarea estetică și valorile morale în spațiul cultural și social, un punct de reper de înaltă ținută intelectuală, un Mentor autentic pentru generații întregi.

În anul 2017, Universitatea Titu Maiorescu i-a acordat Profesorului și Academicianului Eugen Simion titlul de Doctor Honoris Causa, pentru opera de critic literar, pentru activitatea pe plan academic și pentru contribuția de excepție la dezvoltarea și promovarea culturii românești.

Plecarea dintre noi a lui Eugen Simion reprezintă o grea pierdere pentru cultura românească. Universitatea Titu Maiorescu și întreaga comunitate maioresciană deplâng trecerea din această lume a Marelui Critic și Profesor și-i omagiază memoria. Eugen Simion va rămâne pentru totdeauna un nume înscris cu litere de aur în Panteonul Universității.

Profund îndurerată, Universitatea transmite condoleanțe familiei îndoliate.

Dumnezeu să-l odihnească!

Biroul de Comunicare și Relații cu Presa al Universității Titu Maiorescu

19.10.2022