Calificativul EXCELLENT atribuit proiectului francofon « Antreprenoriatul social în serviciul societăţii » (Entrepreneuriat social au service de la Société/EsauSS), inițiat de Universitatea Titu Maiorescu din București, în parteneriat cu Noua Universitate Bulgară din Sofia și Universitatea Valahia din Târgoviște

 

Universitatea Titu Maiorescu a implementat în perioada ianuarie 2021-decembrie 2022, proiectul francofon « Antreprenoriatul social în serviciul societăţii » (Entrepreneuriat social au service de la Société/ESauSS). Proiectul a fost inițiat de universitatea noastră în parteneriat cu Noua Universitate Bulgară din Sofia și Universitatea Valahia din Târgoviște, în cadrul apelului regional la proiecte 2020 « Dispositiv de susţinere a dezvoltării antreprenariatului social în universitate », fiind cofinanțat de Directia regională a AUF pentru Europa Centrală și orientală.

 

Proiectul ESauSS și-a propus să îmbogățească competențele legate de antreprenorialul social într-o viziune integratoare, prin mobilizarea profesorilor-cercetători din regiune în reflecția şi producerea unor cunoștințe contextualizate pe specificul regiunii noastre. Diseminarea rezultatelor proiectului către structurile de învățământ şi cercetare şi către societatea civilă a vizat  îmbogățirea abordărilor şi punctelor de vedere cu privire la economia socială, precum şi valorificarea expertizei francofone din acest domeniu .

 

Atingerea obiectivelor proiectului a fost posibilă prin realizarea unui ansamblu coerent de activități, dintre care amintim:

  • Realizarea unui studiu privind percepția economiei sociale în mediul universitar din
  • Realizarea unui studiu comparativ privind cadrul reglementar de organizare şi funcționare a entităților de economie socială în regiune;
  • Organizarea a două mese rotunde privind cadrul reglementar al economiei sociale, cu participarea unor practicieni din domeniu şi a unor reprezentanți ai societății civile;
  • Formarea a 30 de formatori în domeniul economiei şi antreprenorialului social şi a 60  de studenți;
  • Realizarea unei secțiuni în limba franceză în cadrul Conferinţei anuale 2021 a Universităţii Valahia din Târgovişte, pe tema  « Économie sociale – facteur de redynamisation et de résilience », la care au participat 50 de persoane şi au fost prezentate 15 comunicări ;
  • Realizarea unor publicații sub formă de articole şi comunicări științifice şi a unei cărţi.

 

Cartea « Economie socială. Organizare. Guvernanţă. Inovare», publicată în Editura Pro Universitaria, cuprinde o serie de dezvoltări și clarificări conceptuale legate de economia socială şi de antreprenoriatul social, tratate din trei perspective complementare dar care se află în interconexiune: organizare, guvernanță și inovare socială.

 

Cartea se adresează profesorilor, cercetătorilor și studenților interesați de acest model alternativ de dezvoltare, dar și profesioniștilor din domeniul economiei sociale care au nevoie de repere teoretice și de noi grile de reflecție și analiză a activității lor

 

Potrivit autorilor, aprofundarea reflecției asupra economiei și antreprenoriatului social, conștientizarea și consolidarea competențelor în acest domeniu răspund unor nevoi reale, tot mai urgente şi manifeste în contextul crizelor recurente cu care se confruntă societatea noastră. Concretizarea sa intră în sfera de responsabilitate a universităților și a centrelor de formare și cercetare, întrucât, în fața provocărilor care se anunță, acestea trebuie să ofere noii generații opțiuni multiple de reflecție și acțiune legate de modelele alternative de dezvoltare, capabile să ofere soluții adaptate noilor probleme economice, sociale și de mediu.

 

Proiectul, a fost evaluat recent de Comisia de experți economici şi științifici, organ consultativ statutar, ce funcționează pe lângă Direcția regională AUF6 Europa Centrală şi Orientală.  Proiectul a obținut calificativul „EXCELENT”, pe planul rezultatelor obţinute şi a răspunsului adus nevoilor beneficiarilor. Potrivit experţilor , este vorba de un proiect ale cărui rezultate sunt concrete și ale cărui obiective au fost atinse. Bogăția activităților realizate este un alt punct pozitiv al activității desfășurate. Membrii proiectului au găsit cele mai bune soluții la provocările legate de pandemie sau de alte constrângeri contextuale. Raportul proiectului menționează factorii de care depinde și sustenabilitatea acestuia”.