Un eveniment științific de anvergură europeană,

sub semnul excelenței academice:

Conferința Internațională de Științele Educației

 

În data de 23.03.2023, a avut loc Conferința Internațională de Științele Educației, ediția I, organizată de Facultatea de Științele Educației, Comunicare și Relații Internaționale a Universității Titu Maiorescu din București. Prima ediție s-a situat sub un generic de actualitate și perspectivă: Educația în Era Digitală – evoluții, provocări și tendințe. Manifestarea s-a adresat specialiștilor în educație, cadre didactice universitare, cercetători, doctori, doctoranzi, masteranzi în științele educației din facultățile de profil și din Departamentele de Pregătire a Personalului Didactic, fiind deschisă și cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și altor participanți din mediile educaționale și de cercetare. Evenimentul s-a desfășurat în Sala Mediateca a Universității Titu Maiorescu în format fizic și online și s-a bucurat de o participare selectă din România și din străinătate, atât în elegantul spațiu multifuncțional al Universității, cât și în mediul virtual. Partener media al CISE I a fost revista Tribuna Învățământului.

 

Conferința a fost structurată în Sesiunea Plenară și Sesiuni Paralele și a format un cadru al abordării științifice de specialitate și din perspectivă interdisciplinară a unor teme fundamentale, atât la nivel teoretic și conceptual, cât și practic în raport cu realitatea învățământului, cu transformările, procesele și evoluțiile din educație: Evoluții teoretice și conceptuale în Științele educației; Proiectări și tendințe curriculare; Pregătirea didactică în universități; Implicarea tehnologiei în procesul educațional; Competențe digitale în educație; Strategii, metode și experiențe didactice; Știința și arta profesiei didactice; Învățare clasică, învățare digitală; Paradigme educaționale; Intersecții psihopedagogice, inter- și transdisciplinare în teoria și practica educației; Practică pedagogică; Etică, deontologie și integritate în educație; Consiliere și orientare; Educație incluzivă; Asistența și protecția socială a copilului; Educație formală, non-formală și informală; Lifelong learning; Formare continuă; Abordări actuale și tendințe în evaluare; Management educațional; Programe și proiecte educaționale; Masterat didactic – DPPD; Politici educaționale. Temele, acoperind o largă diversitate, specifică domeniului vast al educației, au fost grupate în trei secțiuni: Teorie și curriculum; Didactică și evaluare; Management educațional (Secțiunea I); Abordări interdisciplinare; Consiliere și orientare; Formare continuă (Secțiunea II); Interfața Creier-Computer în Educație (Secțiunea III). Prin temele referitoare la transformarea digitală din educație, încadrate în tema generală, și prin cea de-a treia secțiune, Conferința s-a situat în avangarda dezbaterii academice, a proceselor și evoluțiilor din spațiul educațional.

 

La Sesiunea Plenară au participat, fizic și online, personalități de elită ale educației academice și cercetării științifice, nume de marcă ale Științelor Educației, ale învățământului, științei și culturii, cărora li s-au adăugat personalități din străinătate (Italia, Spania, Franța, Cipru, Republica Moldova). Între vorbitorii români din Plen, s-au numărat: Acad. Mircea Dumitru, vicepreședintele Academiei Române, președintele Secției de Filosofie, Teologie, Psihologie și Pedagogie, directorul Institutului de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” ale Academiei Române, Prof. univ. dr. Emil Păun, Prof. univ. dr. Ioan Neacșu, Prof. univ. dr. Marin Manolescu, Prof. univ. dr. Sorin Cristea, Prof. univ. dr. Romiță Iucu, Prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară, Prof. univ. dr. Mușata-Dacia Bocoș.

 

Vorbitorii din Sesiunea Plenară au abordat teme majore ale educației actuale, care au vizat evoluțiile și tendințele din învățământul universitar și preuniversitar pe plan european și la nivel național, necesitatea redefinirii și adaptării educației la exigențele Societății Cunoașterii și ale Erei Digitale, procesele de schimbare care implică universitățile, transformările din sistemul de învățământ românesc, aspecte specifice referitoare la profesia didactică și la statutul profesorului, la valori fundamentale, etică și integritate, la nevoia acută a modernizării și eficientizării educației sub imperativul calității, la politici și tendințe curriculare, abordări didactice, evaluare, management educațional, formare continuă. Au fost analizate transformările și evoluțiile din sistemul educațional românesc, sensul schimbării în educație, fiind relevate aspecte sensibile și puncte critice, exigențe necesare, dificultăți, provocări și posibile soluții în procesul de mare complexitate al schimbării. Încadrate în tematica și spiritul inovativ al Conferinței, intervențiile vorbitorilor străini au abordat atât teme privitoare la evoluțiile din educație la nivel european, la noi paradigme de învățare, la strategii și abordări interdisciplinare, cât și la provocările cu care se confruntă sistemele educaționale și la necesitatea optimizării acestora în cadrul european al viziunii și valorilor educației. Prelegerile din Sesiunea Plenară s-au remarcat prin viziune, cuprindere și erudiție, prin abordare obiectivă, lucidă și realistă, în cheia unui spirit critic constructiv în direcția dezvoltării educației ca sistem și proces sub semnul calității, eficienței și performanței. Dezbaterea din Plen a continuat în Sesiunile Paralele, prin lucrări care au abordat temele propuse de Conferință și subiecte derivând din acestea, într-o largă diversitate tematică, în cadrul amplu al procesului de modernizare a educației cu implicarea tehnologiei digitale. De remarcat atât numărul mare și varietatea comunicărilor, cât și calitatea și nivelul academic al acestora. Lucrările vor fi cuprinse în volumul de proceedings al Conferinței, care va fi editat la o editură cu prestigiu academic.

Prima ediție a Conferinței Internaționale de Științele Educației a fost un adevărat maraton academic sub semnul calității și excelenței științifice, susținut de o participare prestigioasă. Conferința, născută din necesitatea obiectivă a creării unui cadru comprehensiv al exprimării științifice și al dezbaterii calificate la cele mai înalte standarde academice pe tema Educației, a constituit un spațiu de elită al dialogului științific, al schimbului elevat de idei și transferului de cunoaștere de nivel european. Judecând după participare, conținut și ecourile la nivel național și internațional deja recepționate, CISE I a fost un succes academic, care va fi continuat cu edițiile următoare.

 

Biroul de Comunicare și Relații Publice al Universității Titu Maiorescu din București

 

25.03.2023