Unirea Principatelor, o lecție magistrală a istoriei

 

Ziua de 24 de ianuarie oferă Universității Titu Maiorescu prilejul de a celebra un eveniment istoric  cardinal și de a reflecta la semnificațiile acestuia în istoria țării și devenirea românească.

Unirea celor două principate, Moldova și Țara Românească, prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, la Iași și la București, a reprezentat un act politic de importanță fundamentală în împlinirea aspirațiilor de unitate ale românilor, fiind piatra de temelie a procesului de edificare a României Moderne. Unirea Principatelor Române sub domnia lui Cuza a constituit primul pas în acest proces complex și dificil, urmat de altele fundamentale, precum proclamarea Independenței (1877), a Regatului României (1881), culminând cu Marea Unire (1 decembrie 1918) și înfăptuirea României Mari. Domnia lui Cuza a format cadrul dezvoltării și modernizării noului stat, Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești, printr-o serie de reforme, între care cele mai importante rămân: secularizarea averilor mânăstirești, reforma agrară, reforma fiscală, reforma învățământului, reforma justiției, și alte acte de însemnătate majoră, precum legea electorală, organizarea armatei naționale, înființarea de instituții, prima linie de cale ferată din țară.

O prioritate a vastei opere reformatoare din timpul lui Cuza a reprezentat-o organizarea învățământului românesc, proces în cadrul căruia a fost instituit învățământul primar obligatoriu și gratuit, a fost structurat un nou sistem educațional și au fost înființate primele universități din țară: Universitatea din Iași (1860) și Universitatea din București (1864). Fapt istoric semnificativ, primul rector al Universității din Iași a fost, la numai 23 de ani, Titu Maiorescu. Inițiativele legislative și măsurile administrative în domeniu au contribuit la modernizarea și dezvoltarea pe baze europene a învățământului românesc, la crearea progresivă a unui sistem modern, care a avut un rol însemnat în educarea și luminarea poporului, în emanciparea societății românești.

Unirea Principatelor Române a fost opera  unei generații de elită formate din oameni politici și cărturari luminați, animați de aspirații naționale și de spiritul european înnoitor, care au știut să mobilizeze poporul și să-i insufle dorința progresului într-o sinergie națională exemplară. Semnificațiile Unirii de la 24 Ianuarie 1859 rămân, de aceea, cuprinse într-o lecție a istoriei, pe a cărei filă stau scrise cuvinte care nu trebuie să-și piardă valoarea sub nicio conjunctură: patriotism, aspirații și interese naționale, viziune, conștiință, solidaritate și unitate, educație, valori intelectuale și morale, înțelepciune, spirit de sacrificiu.

Celebrând Unirea Principatelor, Universitatea Titu Maiorescu îi omagiază, cu recunoștință, pe cei care au înfăptuit-o și pe toți cei care au continuat procesul de dezvoltare a României și asumă magistrala lecție de istorie pentru generațiile prezente și viitoare.

 

Biroul de Comunicare și Relații Publice al Universității Titu Maiorescu din București

24.01.2024