Universitatea Titu Maiorescu a deschis noul an universitar în prezența Majestății Sale Margareta

și Alteței Sale Regale Principele Radu

 

 

 

Universitatea Titu Maiorescu din București a deschis porțile anului universitar 2023-2024 în data de 2 octombrie, în Aula Magna, în prezența unui public numeros, format din studenți, profesori, personalități ale lumii academice, educației, științei și culturii românești.

La Festivitatea de Deschidere, au participat, în calitate de invitați speciali, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și Alteța Sa Regală Principele Radu. Prezența înalților reprezentanți ai Casei Regale la inaugurarea anului universitar a constituit un mod de recunoaștere și omagiere de către Universitatea Titu Maiorescu a rolului fundamental al Monarhiei Române în istoria țării.

Deschiderea noului an universitar s-a desfășurat sub auspiciile împlinirii de către Universitatea Titu Maiorescu a 33 de ani de existență, vârstă cu o înaltă semnificație simbolică în plan spiritual. Evenimentul a constituit cadrul întâmpinării studenților, masteranzilor și doctoranzilor în spațiul universitar și, în același timp, un prilej de reafirmare solemnă de către Universitate a angajamentului ei pentru educație și cercetare de calitate, pentru excelență și performanță.

Manifestarea a fost deschisă de președintele Universității Titu Maiorescu, Prof. univ. dr. Iosif Urs, care a vorbit despre relația de colaborare exemplară dintre Titu Maiorescu, fondatorul culturii și civilizației românești moderne, și Regele Carol I, despre preocuparea întemeietorilor României Moderne pentru edificarea învățământului românesc, ca factor al dezvoltării țării. În context, Profesorul Urs s-a referit la dubla semnificație a momentului deschiderii: începutul unui nou an universitar și începutul unei ere de colaborare, în continuarea celei dintre cele două mari personalități ale istoriei, între Universitatea Titu Maiorescu și Casa Regală a României, o colaborare pentru educație și dezvoltarea prin cunoaștere. Domnia sa a afirmat că, precum în perioada construcției României Moderne, ne aflăm tot într-o epocă a edificării, de construcție a României Europene. În acest proces, educația, învățământul superior și cercetarea, universitatea joacă un rol fundamental într-o eră a progreselor tehnologice fără precedent. „Universitatea Titu Maiorescu își reafirmă, cu deplină responsabilitate, misiunea instruirii, educării și formării noilor generații, având conștiința că participă astfel la construirea viitorului României, în continuarea operei marilor noștri înaintași.”

Rectorul Universității Titu Maiorescu, prof. univ. dr. Daniel Cochior, a făcut o prezentare esențializată Universității, relevând structura, statutul actual și situarea în mediul învățământului universitar românesc, direcțiile și prioritățile de acțiune ale acesteia. Începând cu anul 2012, Universitatea Titu Maiorescu a primit calificativul „Grad de încredere ridicat” de la Agenția Română de Asigurarea a Calității în Învățământul Superior. Același calificativ a fost acordat de către ARACIS Universității și în urma evaluării instituționale din anul 2022, o realizare importantă care atestă calitatea educației și a cercetării desfășurate în Universitate. Statutul Universității Titu Maiorescu în cadrul învățământului superior românesc este exprimat în mod semnificativ de includerea constantă a acesteia în Metaranking-ul Universitar 2020/2021 și 2021/2022 între primele 30 de universități ale țării, Universitatea Titu Maiorescu fiind singura universitate particulară comprehensivă prezentă în clasament. Universitatea este angrenată într-un proces continuu al dezvoltării, la nivel de investiții în infrastructură și logistică, de digitalizare, de creare a noi programe și în ceea ce privește internaționalizarea studiilor. Asigurarea calității și excelenței în educație și cercetare, dezvoltarea spiritului inovator în domeniul cercetării științifice, accentul pus pe studenți, formarea deplină a acestora pentru domeniile de specialitate și pentru societate rămân prioritățile Universității și în noul an universitar.

Alteța Sa Regală Principele Radu al României a afirmat, de la prezidiul manifestării, că ne unește cifra 33, pentru că anul acesta se împlinesc 33 de ani de când Familia Regală s-a întors în țară. România face eforturi de a deveni modernă de un secol și jumătate, de la Carol I, și aceasta este, probabil, cea mai importantă perioadă a istoriei românești de-a lungul a două milenii. A subliniat importanța instituțiilor-pilon, precum Academia Română, Biserica, Armata și Coroana Regală, în devenirea țării, în creșterea influenței României pe plan european. România este o țară-cheie „în această nefericită parte a Europei în care nimic nu durează mai mult decât câteva decenii”. Astăzi ambele vârste ale societății, precum și instituțiile acesteia aduc slavă celei mai frumoase vârste și îndeletniciri, aceea de a da și a primi învățătură. Deși există tehnologie, sensul fundamental al schimburilor dintre noi e bazat pe iubire, generozitate și acesta nu se schimbă niciodată.

Părintele profesor Ștefan Buchiu, vicar eparhial onorific, care a reprezentat Patriarhia Română, a susținut un discurs sub genericul: „Conlucrarea dintre Biserică și Universitate”, în care a vorbit despre importanța colaborării dintre cele două instituții fundamentale în direcția educării tinerilor în baza valorilor spirituale, religioase și sociale. Plecând de la faptul că Sfântul Sinod a declarat anul 2023 drept Anul Omagial al Pastorației persoanelor vârstnice, a încurajat colaborarea dintre tineri și vârstnici, care au nevoie unii de ceilalți și între care trebuie să existe iubire milostivă. Biserica încearcă să răspundă cerințelor societății prin programe desfășurate în țară și în străinătate, prin proiecte social-filantropice și organizarea de pelerinaje. De asemenea, Biserica încurajează activitățile de voluntariat desfășurate de studenți, care constau în îngrijiri la domiciliu, sprijin material și spiritual.

Doamna Laura-Iuliana Scântei, judecător al Curții Constituționale, care l-a reprezentat pe președintele instituției, Marian Enache, a afirmat că actualii studenți sunt o generație liberă prin faptul că au libertatea de a alege ce și unde să învețe. A fi educat înseamnă a fi liber. Anul acesta s-au împlinit 100 de ani de la adoptarea Constituției din 1923, prilej cu care a fost sărbătorit centenarul Constituției României întregite. În context, domnia sa a făcut referire la contribuția Regelui Ferdinand și a politicienilor vremii la legiferarea și punerea în aplicare a acesteia. Constituția din 1923 a consacrat Statul Român și, în același timp, interdicția discriminării de orice fel. De atunci, învățământul este liber, iar învățământul primar este obligatoriu și gratuit. Constituția din 1991 a preluat dispozițiile fundamentale ale Constituției din 1923, reluând și perpetuând o tradiție democratică în procesul de edificare a României contemporane. În domeniul cercetării juridice, a pledat pentru colaborarea dintre Curtea Constituțională și Universitatea Titu Maiorescu în realizarea unei istorii a Constituției. De asemenea, i-a invitat pe studenți să viziteze Curtea Constituțională și să se familiarizeze cu activitățile acesteia. I-a mai sfătuit să nu obosească niciodată să studieze, să caute răspunsuri, să depună o muncă temeinică și constantă, să fie buni români și să nu-i uite pe tinerii din 1989 care și-au dat viața pentru libertate ca tinerii de azi să fie prima generație născută liberă în plin exercițiu democratic.

Prof. univ. dr. Teodor Frunzeti, Președintele Senatului Universității Titu Maiorescu, a afirmat că Universitatea Titu Maiorescu este o universitate tânără, dinamică, competitivă, care contribuie la modernizarea României. Studenții sunt bine reprezentați în Senatul Universității, ceea ce reprezintă o garanție a continuității susținerii valorilor educaționale.

Conf. univ. dr. Ioana Mânea, prorector pentru Relații Internaționale, s-a adresat cu un mesaj de bun-venit studenților internaționali înrolați în programele Universității, asigurându-i că se află într-o instituție de învățământ superior de calitate, care le va acorda tot sprijinul necesar în adaptarea la o nouă limbă și cultură, la procesul pregătirii academice și al specializării în domeniile de studiu alese. Creșterea comunității studenților străini prezintă o importanță deosebită pentru evoluția Universității în cadrul procesului de internaționalizare a studiilor.

Prof. univ. dr. Sorin Ivan, decanul Facultății de Științele Educației, Comunicare și Relații Internaționale, a vorbit despre misiunea complexă a Universității, despre cele două ipostaze ale acesteia, instruirea și educarea, și despre necesitatea ca ele să fie puse în echilibru, într-o relație de sinergie și de complementaritate, fără ca prioritatea instruirii și a pregătirii în specialitate să pună în umbră cealaltă prioritate, formarea morală a studenților. Universitatea este instituția cea mai importantă a lumii, care, de la Universitatea din Bologna până la Universitatea Digitală de azi, a construit civilizația prin cunoaștere. Universitatea nu este numai spațiul instrucției și al cunoașterii, ci și al educației, al educării și formării studenților prin intermediul valorilor morale, sociale, umane. De aici, dimensiunea etică a educației universitare și a misiunii Universității, care umanizează cunoașterea, astăzi, în cadrul unui nou Umanism, Umanismul Digital. În acest proces de formare complexă, sunt necesare modele intelectuale, științifice, culturale, spirituale, morale și umane: profesorii,   care trebuie să fie și mentori, și personalitățile exemplare din diverse domenii.

În cadrul Festivității de Deschidere, Universitatea Titu Maiorescu, prin Președintele și Rectorul acesteia, a oferit Majestății Sale Margareta Diploma de Excelență și Medalia jubiliară la 33 de ani de existență a UTM pentru promovarea valorilor educației, științei, culturii și civilizației românești, pentru susținerea educației de calitate și a tinerilor merituoși. Președintele Iosif Urs a oferit Alteței Sale Regale Principele Radu al României primele trei volume ale Enciclopediei Juridice Române, proiect inițiat de Universitatea Titu Maiorescu și realizat de aceasta în parteneriat cu Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” al Academiei Române.

În același cadru, Majestatea Sa Margareta a oferit, în mod simbolic, Diplome de Merit absolventei cu media 10 a Facultății de Farmacie, Roxana Georgeta Vișan, performanță care i-a conferit calitatea de șef de promoție, și studentei Miruna Ioana Caisân, prima admisă, cu media 10, la Facultatea de Medicină a Universității Titu Maiorescu.

Festivitatea de Deschidere a Anului Universitar 2023-2024 a cuprins și momente culturale, care au constat dintr-un recital muzical susținut de Marcel Pavel, tenorul Andrei Lazăr și baritonul Iordache Basalic și un recital de dansuri populare realizat de Ansamblul folcloric „Doinița” al Casei de Cultură a Studenților din București.

Evenimentul a fost transmis online pe canalul de Youtube al  Universității și poate fi vizionat: click aici!


 

Biroul de Comunicare și Relații Publice al Universității Titu Maiorescu din București

02.10.2023