Universitatea Titu Maiorescu celebrează 

Ziua lui Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale

 

De 15 ianuarie, Universitatea Titu Maiorescu îl celebrează pe Mihai Eminescu, Poetul Național, „cel mai mare poet pe care l-a ivit și-l va ivi vreodată pământul românesc”, așa cum spunea, memorabil, G. Călinescu. Cu aceeași ocazie, Universitatea sărbătorește Ziua Culturii Naționale, instituită în chip simbolic, prin lege, de ziua lui Eminescu, începând cu anul 2010, la inițiativa academicianului Eugen Simion. Celebrându-l pe Eminescu, sărbătorim și cultura națională, căreia „Luceafărul poeziei românești” i-a dat cea mai înaltă expresie, deschizându-i larg porțile către universalitate.

 

Ca instituție de elită a educației și cercetării, a științei și culturii, Universitatea Titu Maiorescu promovează în mediul academic și, extra muros, în spațiul societății valorile autentice ale spiritului, reperele și modelele culturale, care au edificat fibra identitară, cultura și civilizația românească. Mihai Eminescu, cel mai mare poet român din toate timpurile, ultimul mare romantic al poeziei europene, unul dintre cei mai mari poeți ai literaturii universale, rămâne cel mai înalt reper al literaturii, culturii și spiritualității românești, un model moral intangibil, care a pus mai presus de orice, dincolo de orice conjuncturi politice, principiile și valorile etice, idealurile naționale și aspirațiile românilor. „Mihai Eminescu O DellAssoluto”/„Eminescu sau despre Absolut” este titlul unei cărți celebre despre marele Poet, scrise de autoarea italiană Rosa del Conte (1907-2011).

 

Eminescu este geniul poetic care a înălțat poezia românească la rang de poezie universală, la o înălțime atinsă de puține literaturi și de puțini poeți, este cel care dat limbii române forma literară cea mai de preț descoperindu-i virtuțile stilistice și estetice și potențialul fabulos. Este cel care, ca jurnalist, a luptat neobosit, sacrificându-se, pentru drepturile românilor asupriți, pentru emanciparea conaționalilor săi, pentru istoria, pentru prezentul și viitorul țării în curs de modernizare, pentru idealul Unirii tuturor românilor. „Ce-ți doresc eu ție, Dulce Românie”, poem scris la numai 17 ani, rămâne o mărturie a unei iubiri frenetice, filtrate prin inspirația geniului, nestinse de vânturile potrivnice ale istoriei, ardentă în lumina viitorului pe care poetul îl întrezărea vizionar.

 

Pentru Universitatea noastră, aflată sub patronajul spiritual al fondatorului culturii și civilizației românești moderne, Titu Maiorescu – marele critic care l-a descoperit, promovat și susținut, estetic și existențial, pe Eminescu -, și pentru întreaga lume românească rămân săpate pentru eternitate în granitul memoriei cuvintele marelui critic și mentor literar: „Acesta a fost Eminescu, aceasta este opera lui. Pe cât se poate omeneşte prevedea, literatura poetică română va începe secolul al 20-lea sub auspiciile geniului lui, şi forma limbei naţionale, care şi-a găsit în poetul Eminescu cea mai frumoasă înfăptuire pănă astăzi, va fi punctul de plecare pentru toată dezvoltarea viitoare a vestmântului cugetării româneşti.”

 

Dincolo de manifestările specifice celebrării Zilei lui Mihai Eminescu, Universitatea Titu Maiorescu rămâne fidelă credinței că cel mai bun mod de a-l onora pe Marele Poet este de a-i citi poezia, scrierile în proză, articolele de presă, opera antumă și postumă, disponibilă astăzi în integralitatea ei prin editarea Caietelor Mihai Eminescu în monumentala ediție realizată de Academia Română, la inițiativa și sub îngrijirea aceluiași regretat academician Eugen Simion, Doctor Honoris Causa al Universității Titu Maiorescu (2017). Lectura operei eminesciene nu doar de Ziua Poetului, ci în toate zilele unei culturi și civilizații care au stat și vor sta mereu sub Semnul Geniului lui. Este mesajul pe care Universitatea Titu Maiorescu îl promovează studenților ei și întregii comunități maioresciene sub acolada providențială: Titu Maiorescu – Mihai Eminescu.

 

Biroul de Comunicare și Relații Publice al Universității Titu Maiorescu din București

15.01.2024