Universitatea Titu Maiorescu participă la târgul internațional educațional EAIE (European Association for International Education) desfășurat la Barcelona în perioada 13-16 septembrie 2022, în cadrul standului StudyinRomania, în scopul promovării învățământului superior românesc.

 

Relaţiile universitare internaționale reprezintă una din componentele principale ale strategiei de dezvoltare a Universității. Modul în care o universitate participă la viața academică internațională, la colaborarea în programe şi proiecte, atât de învățământ cât şi de cercetare, care stimulează mobilitatea studenților și cadrelor didactice este un criteriu important de apreciere a calității instituției.

 

Universitatea Titu Maiorescu oferă studenților internaționali posibilitatea de a studia în limba engleză la Facultatea de Medicină și la Facultatea de Medicină Dentară și vine în sprijinul celor interesați să studieze la celelalte programe cu un program de pregătire de un an pentru limba română. De asemenea, universitatea pune la dispoziție o serie de beneficii care ajută la integrarea studenților internaționali: un campus digital într-o capitală europeană, centru de consiliere și orientare în carieră, servicii medicale gratuite, locuri disponibile în căminul universității, cantină și cafenea, diplome de absolvire recunoscute în Europa.

 

Universitatea Titu Maiorescu are un istoric important în stabilirea parteneriatelor cu alte universități europene și continuă să dezvolte noi parteneriate prin prezența la târguri educaționale internaționale  pentru atragerea studenților internaționali la studii în România. UTM este acreditată de ARACIS (membra ENQA) și afiliată la EUA, AUF și Erasmus Charter for higher education.