Recent, a fost dat publicității Raportul anual privind METARANKINGUL NAȚIONAL aferent anului 2021, care cuprinde universitățile românești prezente în cele mai importante clasamente internaționale. Pentru prima dată, în acest clasament, este inclusă o universitate privată, Universitatea Titu Maiorescu din București. Metarankingul național constituie un mecanism de ierarhizare a instituțiilor de învățământ superior din România după criteriul prezenței acestora în clasamentele universitare internaționale. Conform documentului, unul dintre obiectivele specifice ale Metarankingului îl constituie identificarea instituțiilor de învățământ superior reprezentative din România, performante la nivel științific și cu vizibilitate internațională în clasamentele globale ale universităților europene și occidentale. 

Raportul privitor la anul 2021 (realizat pe baza Ordinului Ministerului Educației Nr. 3095/2022 din 7 februarie 2022 pentru aprobarea Metodologiei privind realizarea exercițiului național de metaranking) a inclus în clasament 30 de universități de stat (dintr-un total de 53) și o universitate privată (dintr-un total de 40). Metarankingul pe anul 2021 consemnează o premieră pentru învățământul superior românesc: prezența în clasamentele internaționale a unei universități private din România, Universitatea Titu Maiorescu din București.

Includerea în Metarankingul național al universităților, faptul de a fi prima universitate privată din România în această ierarhie, ca urmare a prezenței sale în clasamentele globale, constituie pentru Universitatea Titu Maiorescu din București o performanță care reflectă statutul academic, calitatea și competitivitatea sa la nivel național și internațional. O atare situare, onorantă pentru orice instituție de învățământ superior, reprezintă rezultatul unui proces continuu de edificare și dezvoltare instituțională sub semnul calității, excelenței și al performanței în educația academică și cercetarea științifică. 

Biroul de Comunicare și Relații cu Presa al Universității Titu Maiorescu din București

10.03.2022