COMUNICAT

Universitatea Titu Maiorescu,

„Grad de încredere ridicat”

în urma evaluării instituționale

 

 

 

 

În data de 24 mai, la Universitatea Titu Maiorescu din București s-a desfășurat un eveniment academic, sub egida celebrării celor 33 de ani de existență ai instituției, care a cuprins mai multe momente festive, cu valoare simbolică: inaugurarea noii Săli a Senatului, înmânarea certificatului ARACIS cu calificativul „Grad de încredere ridicat” în urma evaluării instituționale, decernarea Diplomei de Excelență Titu Maiorescu și a Medaliei de Onoare unor personalități ale învățământului superior și cercetării științifice, conferirea titlului și diplomei de Profesor Emerit unor cadre didactice ale Universității.

Evenimentul, coordonat de președintele Universității, prof. univ. dr. Iosif Urs, și de rectorul acesteia, prof. univ. dr. Daniel Cochior, a avut drept invitați speciali pe: prof. univ. dr. Sorin Câmpeanu, președintele Consiliului Național al Rectorilor, Președintele AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) și fost ministru al Educației, conf. univ. dr. Octavian Mădălin Bunoiu, președintele ARACIS, Mihnea Costoiu, rectorul Universității Politehnica din București, prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, președintele Academiei Oamenilor de Știință din România, publicul fiind constituit din membrii Consiliului de Administrație și ai Senatului Universității.

 

Președintele Universității, profesorul Iosif Urs, a subliniat importanța celebrării Universității la 33 de ani, o vârstă cu o semnificație simbolică în plan spiritual, reliefând drumul parcurs, eforturile făcute de comunitatea academică maioresciană pentru a clădi  o instituție de învățământ superior solidă și puternică. 33 de ani constituie o vârstă tânără în raport cu universitățile clasice ale Europei, fondate în perioada medievală, care vine însă cu avantajul forței, dinamismului și entuziasmului de participa creator la procesul cunoașterii și al dezvoltării, o vârstă a maturității și a realizării depline a potențialului instituțional. Universitatea Titu Maiorescu este recunoscută astăzi la nivel național și internațional pentru complexitatea structurii sale academice, pentru calitatea studiilor, pentru excelența în educație și cercetare, pentru integrarea cu succes a absolvenților pe piața muncii, pentru managementul performant și dinamica dezvoltării în raport direct cu evoluțiile din domeniile cunoașterii și cerințele mediului socio-economic. Universitatea noastră, a reliefat președintele UTM, este, în același timp, un spațiu al valorilor academice, în virtutea cărora formăm generațiile de mâine, care vor construi România Europeană, așa cum Titu Maiorescu, mentorul și patronul spiritual al Universității, și generația lui au construit România Modernă. Rămânem fideli, a mai afirmat președintele Iosif Urs, marelui nostru întemeietor, Titu Maiorescu, și modelului lui de dăruire pentru dezvoltarea prin educație și cultură a țării. Prin educația și cercetarea de calitate pe care le desfășurăm în Universitatea Titu Maiorescu, o universitate deplin integrată în Spațiul European al Educației și Cercetării, participăm la dezvoltarea europeană a României.

 

Rectorul Universității, prof. univ. dr. Daniel Cochior, a realizat un portret instituțional esențial al Universității la 33 de ani, prezentând structura acesteia, elementele fundamentale ale misiunii și viziunii manageriale, elementele care constituie identitatea instituțională a UTM, coordonatele de evoluție și liniile prioritare de acțiune. Universitatea Titu Maiorescu este una dintre cele mai complexe instituții de învățământ superior din România, cuprinzând în structura sa: 10 facultăți, 24 de programe de licență, dintre care 19 la învățământ cu frecvență (IF) și 5 la învățământul la distanță (ID), 21 de programe de masterat acoperind 8 domenii de studii universitare și 3 școli doctorale acreditate (Drept, Medicină și Medicină Dentară), Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic, Anul Pregătitor de limba română, cursuri postuniversitare. Universitatea se situează sub autoritatea unui imperativ permanent, acela de a desfășura educație și cercetare de calitate, sub semnul excelenței, al performanței și competitivității. Calitatea Universității este certificată de prezența constantă a acesteia în Metaranking-urile universitare și naționale, care selectează universitățile cele mai performante din România în funcție de prezența lor în ierarhiile internaționale, Universitatea Titu Maiorescu fiind singura universitate comprehensivă particulară din România inclusă în aceste clasamente. Această situare, realitatea instituțională, activitate didactică și științifică de mare complexitate și vizibilitate internațională definesc Universitatea Titu Maiorescu din București drept o universitate de elită a României.

 

Prof. univ. dr. Sorin Ivan, decanul Facultății de Științele Educației, Comunicare și Relații Internaționale, a vorbit despre achiziționarea de către Universitate, prin licitație publică, a exemplarului original al tezei de licență în Drept a lui Titu Maiorescu, susținută la Universitatea din Paris în 1861, care poartă adnotările olografe ale autorului. Intrarea în portofoliul instituției a lucrării constituie un act de o înaltă valoare academică și simbolică pentru Universitate, care-și onorează, astfel, odată în plus, patronul spiritual, fondatorul culturii și civilizației românești moderne. Vorbitorul a realizat un portret concentrat al lui Titu Maiorescu, reliefând personalitatea excepțională a acestuia, rolul pe care educația în școli și universități de elită ale Europei l-a avut în formarea sa, complexitatea și importanța activității lui pe multiple planuri: educațional, academic, politic, cultural. Testamentul spiritual al lui Titu Maiorescu, așa cum îl asumă Universitatea care-i poartă numele, pledează pentru educație ca factor fundamental al construirii României Educate, al dezvoltării europene a națiunii.

Profesorul Sorin Câmpeanu, președintele Consiliului Național al Rectorilor, și-a exprimat aprecierea pentru calitatea studiilor și a studenților de la Universitatea Titu Maiorescu, pentru reușita Universității în domeniile pe care le abordează. În context, a reliefat foarte buna strategie în baza căreia se dezvoltă Universitatea, subliniind că UTM reprezintă un exemplu de bună guvernanță. În finalul intervenției, a oferit Universității o plachetă aniversară din partea Consiliului Național al Rectorilor. Profesorul Adrian Badea, președintele Academiei Oamenilor de Știință din România, a apreciat condițiile de studiu pe care le oferă Universitatea, precum și inițiativa de achiziționare a tezei de licență a lui Titu Maiorescu. În cadrul istoric configurat anterior în portretizarea lui Titu Maiorescu, a evocat personalitatea și importanța întemeietorului Academiei de Științe a României (pe care actuala AOSR o continuă), profesorul Constantin Angelescu, medic de prestigiu, întemeietor de școală medicală, om politic de marcă, ministru al instrucțiunii publice în continuitatea lui Spiru Haret. De asemenea, s-a referit la legăturile complexe dintre AOSR și UTM, subliniind că al doilea fondator al AOSR, Generalul Prof. univ. dr. Vasile Cândea, pionier al chirurgiei cardiovasculare, a fost, în același timp, fondator și prorector al Universității Titu Maiorescu și faptul că o serie de profesori ai Universității au calitatea de membri ai AOSR. Vorbitorul a mai scos în evidență colaborarea fructuoasă dintre AOSR și UTM. Rectorul Universității Politehnica din București, Mihnea Costoiu, a apreciat consolidarea Universității pentru viitor, într-o perioadă complicată pentru învățământul românesc, seriozitatea Universității și dezvoltarea domeniilor ei de studiu, alături de creșterea bazei materiale. În final, în cadrul aniversar conturat de manifestare, a oferit Universității o diplomă și o plachetă din partea Universității Politehnica din București.

Președintele Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, conf. univ. dr. Octavian Mădălin Bunoiu, a apreciat faptul că  prezența Universității Titu Maiorescu în metaranking-uri atestă nivelul cercetării științifice al acesteia. Domnia sa a conferit Universității certificatul ARACIS cu calificativul „Grad de încredere ridicat” obținut în urma evaluării instituționale. În context, a subliniat faptul că, la ultimele trei evaluări instituționale, Universitatea Titu Maiorescu a obținut „Grad de încredere ridicat”, performanță care nu e la îndemâna oricărei instituții de învățământ superior și care atestă menținerea nivelului de calitate al educației și al cercetării științifice în Universitate. Președintele ARACIS a încheiat printr-un citat din fostul președinte al EUA, rectorul Michael Murphy, aplicat la realitatea Universității Titu Maiorescu: „cel mai important lucru pentru un învățământ performant este un leadership corespunzător”.

Rectorul Daniel Cochior a subliniat conclusiv că aprecierile invitaților ne mobilizează, dar ne și obligă ca universitate și a afirmat că, în continuarea procesului de dezvoltare instituțională, sunt importante încrederea în realizarea viitorului și lucrul în echipă la nivelul comunității maioresciene. În cadrul festiv al manifestării, domnia sa a decernat Diploma de Excelență Titu Maiorescu și Medalia de Onoare profesorilor Sorin Câmpeanu, Octavian Mădălin Bunoiu, Adrian Badea și rectorului Mihnea Costoiu „pentru contribuția excepțională la dezvoltarea învățământului superior românesc în spiritul european al calității și performanței, pentru susținerea activă a valorilor academice și pentru promovarea universităților românești în Europa și în lume.” În final, rectorul Universității a conferit unor cadre didactice ale UTM titlul și diploma de Profesor Emerit „pentru întreaga activitate în slujba educației și a cercetării științifice, pentru calitatea acesteia, sub semnul excelenței, pentru meritele incontestabile în domeniul academic, pentru dedicație, conștiință și responsabilitate”.

 

Biroul de Comunicare și Relații Publice al Universității Titu Maiorescu din București

 

25.05.2023