UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU

FACULTATEA DE DREPT

DEPARTAMENTUL DREPT PRIVAT

 

Facultatea de Drept anunță organizarea primei întruniri aferente semestrului II al anului universitar 2022 – 2023 a Cercului de Drept Privat in cadrul Catedrei de Drept Privat.

 

Întrunirea va avea loc în data de 03 aprilie 2023, ora 18:00, în sala M113, sub coordonarea d-nului Lector univ.dr. Ioan Morariu, având propuse spre  dezbatere următoarele teme:

 

  1. Contractul de voluntariat și activitatea de voluntariat.
  2. Raporturile complexe dintre stat, părinți și copiii minori. Limite ale drepturilor și obligațiilor fiecărui dintre aceste subiecte de drept.

 

Sunt așteptați toți studenții interesați în dezbaterea temelor sus menționate.