📌  Str. Gheorghe Petraşcu nr. 67A, sector 3, Bucureşti

☎️ Tel.: 021.325.14.16;                                       

Click aici! – Programe de studii licență

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2024-2025 la următoarele programe de studii:

 

Nr. crt.Domeniul de licențăProgramul de studiiTaxa de studii anualăNr. credite/Durata studiilorNumăr de locuri
Cetățeni români/UE

(Euro)

Cetățeni din state terțe UE

(Euro)

1.SănătateMedicină dentară (în limba română)8000 Euro11000 Euro360 de credite / 6 ani

(12 semestre)

130 de locuri

Acreditat

Medicină dentară (în limba engleză)10000 Euro12000360 de credite / 6 ani

(12 semestre)

45 de locuri

Autorizat

Tehnică dentară4000 Euro8000 Euro180 de credite / 3 ani

(6 semestre)

25 de locuri

Acreditat

 

 

 

 

 


 

 

CALENDARUL SESIUNILOR DE ADMITERE

 

Admiterea la programele de studii Medicină dentară (în limba română), Medicină dentară (în limba engleză) și Tehnică dentară se organizează după cum urmează:

 

SESIUNEA IULIE 2024

 

Programul de studii de licență Medicină dentară (în limba română):

 

 • Perioada de înscriere 01 iulie 2024-17 iulie 2024
 • Data concursului de admitere 25 iulie 2024

 

Programul de studii de licență Tehnică dentară:

 

 • Perioada de înscriere 01 iulie 2024-17 iulie 2024
 • Data concursului de admitere 25 iulie 2024

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2024

 

Programul de studii Medicină dentară (în limba română), pentru locurile rămase neocupate în sesiunea iulie 2024:

 

 • Perioada de înscriere 02 septembrie 2024-13 septembrie 2024
 • Data concursului de admitere 19 septembrie 2024

 

Programul de studii Tehnică dentară, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea iulie 2024:

 

 • Perioada de înscriere 02 septembrie 2024-13 septembrie 2024
 • Data concursului de admitere 19 septembrie 2024

 

Programul de studii Medicină dentară (în limba engleză):

 

 • Perioada de înscriere 01 iulie 2024-13 septembrie 2024
 • Data concursului de admitere 20 septembrie 2024

 

Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obținute de candidați la concursul de admitere, în limita cifrelor de școlarizare aprobate de ARACIS pentru programele de studii Medicină dentară (în limba română), Medicină dentară (în limba engleză) și Tehnică dentară.

 

În ce constă concursul de admitere?

Pentru programul de studii Medicină dentară (în limba română), disciplinele de concurs sunt BIOLOGIE obligatoriu și, la alegere, CHIMIE sau FIZICĂ. Proba de concurs constă în completarea unui test-grilă cu 100 de întrebări, dintre care 70 pentru disciplina obligatorie și 30 pentru cea la alegere. Fiecare întrebare are cinci variante de răspuns. Întrebările sunt de două tipuri:

 

a)Întrebări cu un singur răspuns corect din cinci. Fiecare întrebare la care se marchează răspunsul corect și numai acesta se notează cu un punct;

b)Întrebări cu două răspunsuri corecte din cinci. Fiecare întrebare la care se marchează ambele răspunsuri corecte și numai acestea se notează cu un punct.

 

Cum se calculează media generală la concursul de admitere? 

În caietele de întrebări și în formularul de răspuns se precizează tipul întrebării. Media generală la concursul de admitere se calculează după cum urmează:

 

media generala=(punctaj biologie+punctaj disciplina la alegere)/10

Media generală la concursul de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire și nu poate fi mai mică decât 5(cinci).

 

*Candidații vor specifica obligatoriu pe Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii pentru anul universitar 2024-2025 disciplina la alegere la care vor susține concursul de admitere.

 

Cum te poți pregăti pentru proba de concurs ?

Manuale recomandate și tematică:

 

BIOLOGIE, Manual pentru clasa a XI-a, autori: Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu. Editura Corint, orice ediție începând cu 2006. (Cu excepția subcapitolelor Teme și aplicații, Lucrări practice, Autoevaluare, Noțiuni elementare de igienă și patologie.)

 

CHIMIE, Manual pentru clasa a X-a, autori: Luminița Vlădescu, Corneliu Tăbărășanu-Mihăilă, Luminița Irinel Doicin, Editura Grup Editorial Art, orice ediție începând cu 2010. Capitolul 1. Introducere în studiul chimiei organice, pp. 5-16. Capitolul 2. Hidrocarburi. 2.1 Alcani, pp. 18-35, 2.2 Alchene, pp. 35-55, 2.3 Alchine, pp. 55-65, 2.4 Alcadiene, pp. 65-71, 2.5 Arene, pp. 71-88. Capitolul 3. Compuși organici monofuncționali. 3.1 Alcooli, pp. 91-100, 3.2 Acizi carboxilici, pp. 100-117. Capitolul 4. Compuși organici cu importanță practică. 4.1 Compuși organici cu acțiune biologică, pp. 117-125. CHIMIE C1, Manual pentru clasa a XI-a, autori: Luminița Vlădescu, Irinel Adriana Badea, Luminița Irinel Doicin, Editura Grup Editorial Art, orice ediție începând cu 2006. Capitolul 1. Clasificarea compușilor organici în funcție de natura grupei funcționale, pp. 5-20. Capitolul 2. Reacții ale compușilor organici, pp. 21-60. Capitolul 3. Compuși organici cu proprietăți acido-bazice, pp. 61-88. Capitolul 4. Compuși organici cu funcțiuni divalente. Compuși carbonilici, pp. 89-106. Capitolul 5. Compuși organici cu funcțiuni mixte, p. 107-146. Capitolul 6. Compuși organici cu importanță biologică, pp. 147-167. Din ambele manuale, textele marcate cu verde (pentru cercul de chimie) nu fac parte din prezenta bibliografie.

 

FIZICĂ. Manuale orientative: FIZICĂ, Manual pentru clasa a IX-a, autori: Cleopatra Gherbanovschi, Nicolae Gherbanovschi. Editura Niculescu ABC, orice ediție începând cu 2004. FIZICĂ, Manual pentru clasa a X-a, autori: Cleopatra Gherbanovschi, Nicolae Gherbanovschi. Editura Niculescu ABC, orice ediție începând cu 2005. FIZICĂ, F1 + F2, Manual pentru clasa a XI-a, autori: Octavian Rusu, Livia Dinică, Constantin Trăistaru, Constantin Gavrilă. Editura Corint, orice ediție începând cu 2006. Tematica: 1) Optica geometrică. Principiile opticii geometrice. Reflexia și refracția luminii. Aplicaţii ale fenomenului de refracţie. Aplicaţii ale fenomenului de reflexie. Lentile subţiri. Sisteme de lentile. Ochiul. Vederea cromatică. Instrumente optice (Microscopul). 2) Elemente de termodinamică. Mărimi caracteristice structurii discrete. Noţiuni termodinamice de bază. Calorimetrie. Fenomene termice. Gazul ideal. Transformări de stare de agregare. Principiul I al termodinamicii. Principiul al II-lea al termodinamicii. 3) Producerea şi utilizarea curentului continuu. Curentul electric. Legea lui Ohm pentru un circuit electric simplu. Teoremele lui Kirchhoff. Gruparea rezistoarelor şi a generatoarelor electrice. Energia şi puterea electrică. Transferul optim de putere. Efectele curentului electric. Aplicaţii (fără magnetism). 4) Optica ondulatorie. Dispersia luminii. Interpretare electromagnetică. Interferenţa. Difracţia luminii. Aplicaţii. Polarizarea luminii. Aplicaţii.

 

 

Concurs de admitere la Programul de Studii Tehnică Dentară 

 

În ce constă concursul de admitere?

Pentru programul de studii Tehnică dentară, disciplina de concurs este BIOLOGIE. Proba de concurs constă în completarea unui test-grilă cu 100 de întrebări. Fiecare întrebare are cinci variante de răspuns, dintre care un singur răspuns este corect. Fiecare întrebare la care se marchează răspunsul corect și numai acesta se notează cu 1 punct. Punctajul se transformă în notă, după cum urmează:

număr de puncte obținute  
10

Cum se calculează media generală la concursul de admitere? 

Nota obținută la testul-grilă trebuie să fie de minim 5 (cinci). La stabilirea mediei generale la concursul de admitere se ia în considerare media generală obținută la examenul de bacalaureat sau echivalent, cu o pondere de 10% din media generală de admitere. Media generală la concursul de admitere se calculează după cum urmează:

 

media generala = 0,9 ´ nota la testul grilă + 0,1 ´ media generală obținută la examenul de bacalaureat

 

Media generală la concursul de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

 

Cum te poți pregăti pentru proba de concurs ?

Manualul recomandat și tematica:

 

BIOLOGIE, Manual pentru clasa a XI-a, autori: Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu. Editura Corint, orice ediție începând cu 2006. (Cu excepția subcapitolelor Teme și aplicații, Lucrări practice, Autoevaluare, Noțiuni elementare de igienă și patologie.)

 

 

Concurs de admitere la Programul de Studii Medicină Dentară (în limba engleză)

 

 

În ce constă concursul de admitere?

Pentru programul de studii Medicină dentară (în limba engleză), disciplinele de concurs sunt BIOLOGIE obligatoriu și, la alegere, CHIMIE sau FIZICĂ. Proba de concurs constă în completarea unui test-grilă cu 60 de întrebări, dintre care 40 pentru disciplina BIOLOGIE și 20 pentru disciplina la alegere (CHIMIE sau FIZICĂ). Fiecare întrebare are 5 variante de răspuns, dintre care un singur răspuns este corect. Fiecare întrebare la care se marchează răspunsul corect și numai acesta se notează cu 1 punct.

 

Cum se calculează media generală la concursul de admitere? 

Media generală la concursul de admitere se calculează după cum urmează:

 

media generala=(punctaj biologie+punctaj disciplina la alegere)/6

Media generală la concursul de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire și nu poate fi mai mică decât 5(cinci).

 

*Candidații vor specifica obligatoriu pe Cererea tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii pentru anul universitar 2024-2025 disciplina la alegere la care vor susține concursul de admitere.

 

Cum te poți pregăti pentru proba de concurs ?

Manuale recomandate și tematică:

 

BIOLOGIE: Anatomy and Physiology, Betts, J. G., DeSaix, P., & Johnson, E., et al. (2013), https://openstaxcollege.org/textbooks/anatomy-and-physiology.

 

Chapter 1: An Introduction to the Human Body, without Medical Imaging. Chapter 3: The Cellular Level of Organization. Chapter 4: The Tissue Level of Organization, without Tissue Injury and Aging. Chapter 5: The Integumentary System, without Diseases, Disorders, and Injuries of the Integumentary System. Chapter 6: Bone Tissue and the Skeletal System, only The Functions of the Skeletal System, Bone Classification, Bone Structure. Chapter 9: Joints, without Anatomy of Selected Synovial Joints, Development of Joints. Chapter 10: Muscle Tissue, without Types of Muscle Fibers, Exercise and Muscle Performance, Development and Regeneration of Muscle Tissue. Chapter 11: The Muscular System, only Interactions of Skeletal Muscles, Their Fascicle Arrangement, and Their Lever Systems, Naming Skeletal Muscles. Chapter 12: The Nervous System and Nervous Tissue. Chapter 13: Anatomy of the Nervous System. Chapter 15: The Autonomic Nervous System, only Divisions of the Autonomic Nervous System, Autonomic Reflexes and Homeostasis. Chapter 17: The Endocrine System, without Development and Aging of the Endocrine System. Chapter 18: The Cardiovascular System: Blood, only An Overview of Blood. Chapter 19: The Cardiovascular System: The Heart, without Cardiac Physiology, Development of the Heart. Chapter 20: The Cardiovascular System: Blood Vessels and Circulation, only Circulatory Pathways. Chapter 21: The Lymphatic and Immune System, only Anatomy of the Lymphatic and Immune Systems. Chapter 22: The Respiratory System, only Organs and Structures of the Respiratory System, The Process of Breathing, Gas Exchange, Transport of Gases. Chapter 23: The Digestive System. Chapter 24: Metabolism and Nutrition, only Overview of Metabolic Reactions, Metabolic States of the Body, Energy and Heat Balance. Chapter 25: The Urinary System, only Gross Anatomy of Urine Transport, Gross Anatomy of the Kidney, Microscopic Anatomy of the Kidney, Physiology of Urine Formation. Chapter 26: Fluid, Electrolyte, and Acid-Base Balance, only Body Fluids and Fluid Compartments. Chapter 27: The Reproductive System, without Development of the Male and Female Reproductive Systems.

 

From all selected chapters, the following highlighted features are NOT required: Homeostatic Imbalances, Disorders, Diseases, Aging, Career Connections, Everyday Connections, Interactive Links.

 

CHIMIE: 1. The Free High School Science Texts: Textbooks for High School Students Studying the Sciences. Chemistry. Grades 10-12, November 2008. Chapters: Chapter 4. Atomic combinations – Grade 11, pp. 63-90. Chapter 6. Solutions and Solubility – Grade 11, pp. 101-106. Chapter 9. Organic Molecules – Grade 12, pp. 151-184. Chapter 10. Organic Macromolecules – Grade 12, pp. 185-208. Chapter 15. Types of Reactions – Grade 11. pp. 267-286.

 

FIZICĂ: The Free High School Science Texts: Textbooks for High School Students Studying the Sciences. Physics. Grades 10-12, Editors: Jaynie Padayachee, Joanne Boulle, Diana Mulcahy, Anette Nell, Rene Toerien, Donovan Withfield, November 2008. Chapter 7. Geometrical Optics – Grade 10: 7.2 Light Rays; 7.3 Reflection; 7.4 Refraction. Chapter 10. Electric Circuits – Grade 10: 10. 1 Electric Circuits; 10.2 Potential Difference; 10.3 Current; 10.4 Resistance. Chapter 13. Geometrical Optics – Grade 11: 13.2 Lenses; 13.3 The Human Eye; 13.6 Microscopes. Chapter 19. Electric Circuits – Grade 11: 19.2 Ohm՚s Law; 19.3 Resistance.

 

 

Citește mai multe detalii!

Metodologie admitere 2024 – Facultatea de Medicină Dentară

ÎNSCRIERE ONLINE
PREVEDERI GENERALE

I.PREVEDERI GENERALE

 

Înscrierea la concursul de admitere se poate face în două moduri:

 

 1. fizic, prin depunerea de către candidat sau de către mandatar, pe bază de procură autentificată la notariat, a dosarului de înscriere cu documente în format hârtie la Secretariatul Facultății de Medicină Dentară din Strada Gheorghe Petrașcu nr. 67A, între orele 900-1600 în zilele lucrătoare,
  iar sâmbăta între orele 900-1400;
 2. online, prin încărcarea de către candidat a documentelor din dosarul de înscriere (scanate) pe portalul Înscriere admitere 2024 de pe pagina de web utm.ro. În acest caz, candidații își asumă răspunderea cu privire la exactitatea datelor, precum și cu privire la corespondența dintre documentele scanate și cele originale.

 

Candidații cetățeni străini, români de pretutindeni , refugiați, apatrizi și cei aflați sub protecție subsidiară în România și cetățenii români cu studii în alte sisteme educaționale se pot înscrie exclusiv online.

 

Candidații înscriși online care au fost declarați admiși și care au plătit cel puțin prima rată din taxa de școlarizare, au obligația de a depune dosarul de înscriere cu documente în format hârtie la Secretariatul Facultății de Medicină Dentară, în cazul candidaților care au urmat studiile liceale în România, în Sistemul Național de Învățământ, sau la sediul Departamentului Relații Internaționale al UTM din Calea Văcărești nr. 189, în cazul candidaților care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-un alt sistem de învățământ.

 

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, se elimină cerința de depunere la dosarul de înscriere la concursul de admitere a copiilor legalizate ale documentelor originale ale candidatului. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UTM, certificate pentru conformitate cu originalul de către secretara care realizează înscrierea. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licență), care, în cazul candidaților declarați admiși se păstrează la dosar pe toată durata studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații completează o Cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii pentru anul universitar 2024-2025, în care vor menționa, sub semnătură, toate datele solicitate în formularul respectiv. În cazul înscrierii online la concursul de admitere, candidații vor putea genera cererea de înscriere pe baza datelor completate în portalul de admitere. Cererile de înscriere sunt însoțite de Nota de informare a candidatului la concursul de admitere cu privire la colectarea prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de Formularul de consimțământ pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

DOCUMENTE NECESARE

II. DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

 1. Cerere-tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2024-2025, de la secretariatul facultății/generată online;
 2. Actul de identitate, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză, franceză sau italiană și traducere legalizată, în original, în limba română, în cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate;
 3. Diploma de bacalaureat, în original și copie. Candidații care sunt studenți la o altă facultate prezintă diploma de bacalaureat în copie sau legalizată, însoțită de adeverința de student în care se precizează faptul că actele de studii în original se află la dosarul studentului. Candidații care au urmat studiile liceale în afara României sau în România într-o altă limbă decât limba română prezintă diploma de bacalaureat însoțită de foaia matricolă, în original și traducere legalizată în original în limba română. Pentru țările care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie vizată cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente. Pentru țările care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma de bacalaureat trebuie să fie supralegalizată de către Ambasada/Oficiul Consular al României din țara respectivă. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 vor fi însoțite de Adeverința de autenticitate, eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova, în original;
 4. Declarație pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ superior care le oferă (anexă la cererea de înscriere);
 5. Certificat de naștere, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză, franceză sau italiană. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată, în original, în limba română;
 6. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză, franceză sau italiană. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată, în original, în limba română;
 7. Actul doveditor al divorțului sau dovada de schimbare a numelui (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză, franceză sau italiană. În cazul cetățenilor străini ale căror documente sunt în altă limbă decât cele menționate, se depune traducere legalizată, în original, în limba română;
 8. Adeverință medicală eliberată în anul curent de o autoritate competentă română, adeverința medicală eliberată de o autoritate competentă străină în original pentru cele emise în limba engleză, franceză sau italiană, sau traducere certificată conform cu originalul sau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată în altă limbă decât cele menționate, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 9. Trei fotografii color format ¾;
 10. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română, în cazul candidaților cetățeni străini la programe de studii în limba română, cu respectarea prevederilor art. 3;
 11. Atestat lingvistic pentru limba engleză cu recunoaștere internațională: Cambridge, INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS), TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TOEFL) sau alt atestat cu recunoaștere internațională; certificat de competență lingvistică nivel minim B1 eliberat de către instituții abilitate de către Ministerul Educației, în cazul candidaților la programele de studii Medicină Dentară (în limba engleză). Candidații cetățeni ai statelor în care limba oficială este limba engleză sau au documente de studii care atestă absolvirea studiilor liceale în limba engleză sunt exceptați de la această obligație.
 12. Notă de informare a candidatului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) (ANEXA 2);
 13. Declarație pe proprie răspundere cu privire la exactitatea datelor din cererea de înscriere, precum și cu privire la corespondența dintre documentele scanate și cele originale, în cazul înscrierilor online (ANEXA 3).
 14. Dovada achitării taxei de înscriere.

 

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2023-2024 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat, în locul diplomei de bacalaureat/licență, adeverința de promovare eliberată de către instituția de învățământ, în original, în care să fie precizate notele/scorurile finale de la examenul de absolvire a liceului. Fac excepție candidații cetățeni străini din state terțe, care au obligația de a prezenta diploma finală de absolvire a liceului.

 

În cazul în care sunt declarați admiși, candidații au obligația de a prezenta, până la data de 30 septembrie 2024, la secretariatul facultății, diploma de bacalaureat în original și în copie certificată conform cu originalul sau legalizată.

 

 

 

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați periodic pagina de web
https://www.utm.ro/facultatea-de-medicina-dentara/

 

CANDIDAŢI STRĂINI/ CANDIDAȚI ROMÂNI CU STUDII ÎN AFARA ROMÂNIEI

Înscrierea la concursul de admitere pentru candidaţii cetăţeni străini şi candidații cetăţeni români care au urmat studiile liceale în afara României sau în România la un liceu internațional se face exclusiv online, pe portalul Înscriere admitere 2024, de pe pagina de web www.utm.ro În acest caz, candidații își asumă răspunderea cu privire la exactitatea datelor, precum și cu privire la corespondența dintre documentele scanate și cele originale.

Documentele urcate în portal trebuie să respecte următoarele indicații:

 • un fișier pentru fiecare document; documentele cu mai multe pagini trebuie scanate într-un singur fișier PDF
 • documentele traduse trebuie să includă toate paginile într-un singur fișier, iar paginile trebuie să fie în aceeași ordine ca în documentul original primit de la traducător (pagini traduse + copie a documentului original tradus)
 • fiecare dosar trebuie denumit după tipul documentului (pașaport, certificat de naștere, diplomă de liceu etc.)

 

Dosarele transmise online sunt supuse verificării de către Departamentul de Relații Internaționale. Dacă dosarul este complet, veți primi un mesaj electronic, conform căruia dosarul dvs. a fost prevalidat.

În cazul în care dosarul este incomplet, veti fi înștiințat pentru corectare/completare dosar, urmând să adăugați online actele lipsă.

După prevalidarea dosarului, candidații trebuie să plătească taxele de admitere (vezi mai jos) pentru a fi înscriși la examenul de admitere.

 

Orice fel de solicitări privind informații despre înscriere și admitere pot fi adresate online la adresa de email international@univ.utm.ro.

_________________________________________________________________________________

Candidaţii cetăţeni străini şi candidații cetăţeni români care au urmat studiile liceale în afara României sau în România la un liceu internațional trebuie să aibă aceste studii recunoscute de Ministerul Educației din România, care emite următoarele documente:

 

 • atestat sau adeverință de recunoaștere a studiilor emisă de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) pentru cetățenii români și pentru cetățenii statelor membre UE, SEE și Confederația Elvețiană
 • scrisoare de acceptare emisă de Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene (DGRIAE) pentru cetățenii statelor terțe UE
 • aprobare de școlarizare emisă de Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene – Români de Pretutindeni (DGRIAE-RP) pentru cetățenii etnici români din state terțe UE

 

Candidații care au recunoașterea studiilor liceale de la CNRED trebuie să prezinte documentul de recunoaștere la înscriere. Pentru ceilalți candidați, Universitatea Titu Maiorescu va depune dosarele la CNRED/DGRIAE/DGRIAE-RP după ce sunt declarați admiși la concursul de admitere.

 

Neobținerea recunoașterii studiilor de la CNRED/ DGRIAE/ DGRIAE-RP este un motiv legal pentru ca universitatea să nu finalizeze înmatricularea unui candidat!

 

_________________________________________________________________________________

ACTE ȘI DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

 

 • La înscrierea online sunt acceptate copii simple pentru documentele emise în limba română, engleză, franceză sau italiană.
 • În vederea înmatriculării, candidații declarați admiși la concursul de admitere trebuie să depună la dosar traduceri legalizate în limba română ale documentelor emise în alte limbi decât limba română (în original).
 • Pentru documentele emise în limba română se depun la dosarul de înmatriculare copii simple ale documentelor originale, certificate pentru conformitate cu originalul de către DRI. Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu şi documentele în original. După certificarea conformității cu originalul, documentele originale se returnează candidatului.
 • Candidații etnici români trebuie să prezinte la înscriere declarația de apartenență la identitatea culturală română. Declarația se completează la Ambasada/ Consulatul României în țara de origine a candidatului sau la Departamentul pentru românii de Pretutindeni al Ministerului de Afaceri Externe al României din București.
 • După afișarea rezultatelor definitive ale concursului de admitere, candidaţii cetăţeni străini şi candidații cetăţeni români care au urmat studiile liceale în afara României sau în România la un liceu internațional au obligația de a depune în format fizic la DRI actele și documentele menționate mai sus, în termen de maximum 5 zile de la data la care au fost declarați admiși.

 

 1. Cererea-tip de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de licență pentru anul universitar 2024-2025, generată online;
 2. Declarația pe proprie răspundere, conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă, generată online;
 1. Notă de informare a candidatuluicu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Formular de consimțământpentru prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR), generată online;
 2. Declarație pe proprie răspundere cu privire la exactitatea datelor din cererea de înscriere, precum și cu privire la corespondența dintre documentele scanate și cele originale, generată online;
 3. Cerere pentru echivalarea/recunoașterea studiilor sau pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii în România/ aprobării de școlarizare de către organismele specializate ale Ministerului Educației (dacă este cazul), generată online;
 4. Actul de identitate, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul actelor de identitate emise în altă limbă decât cele menționate, se depune 1 traducere legalizată (în original) în limba română;
 5. Certificat de naștere, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul documentelor emise într-o altă limbă decât cele menționate, se depune 1 traducere legalizată (în original) în limba română;
 6. Certificat de căsătorie(dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul documentelor emise într-o altă limbă decât cele menționate, se depune 1 traducere legalizată (în original) în limba română;
 7. Actul doveditor al divorțului sau dovada de schimbare a numelui (dacă este cazul), în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul documentelor emise într-o altă limbă decât cele menționate, se depune 1 traducere legalizată (în original) în limba română;
 8. Diploma de finalizare a studiilor liceale, în original și 1 traducere legalizată (în original)în limba română.

Lista diplomelor internaționale recunoscute de Ministerul Educației din România poate fi consultată AICI.

 • Pentru statele care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma trebuie să fie vizată cu Apostila de la Hagade către autoritățile competente din țările emitente.
 • Pentru statele care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, diploma trebuie să fie supralegalizată sau însoțită de Adeverința de autenticitate emisă de către autoritățile competente din țara de proveniență. Supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România.
 • Pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din țara emitentă.

Lista statelor pentru care se solicită supralegalizarea poate fi consultată AICI .

 1. Foaia matricolă cu situaţia pe toţi anii de liceu, în original și copie, în cazul documentelor emise în limba română, engleză sau franceză. În cazul documentelor emise în altă limbă decât cele menționate, se depune 1 traducere legalizată (în original) în limba română;
 2. Adeverință medicalăeliberată în anul curent de o autoritate competentă română, în original sau traducere certificată conform cu originalulsau legalizată, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, care să ateste starea de sănătate la momentul examinării, cu mențiunea „S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la înscrierea la facultate”;
 3. Trei fotografii colorformat ¾;
 4. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației din România, nivel minim B1, sau certificatul de absolvire al Programului pregătitor de limba română;
 5. Dovada achitării taxei de înscriere;

 

_________________________________________________________________________________

 

ATENȚIE!

 • CNRED/DGRIAE/DGRIAE-RP poate solicita documente adiționale privind studiile unui candidat;
 • Niciun dosar nu este evaluat pentru admitere dacă lipsește vreunul dintre documentele solicitate sau dacă secțiuni din Cererea de înscriere au fost lăsate necompletate;
 • Evaluarea dosarului de recunoaștere la Ministerul Educației durează 30 de zile lucrătoare din momentul înregistrării acestuia la CNRED/DGRIAE/DGRIAE-RP. Timpul de procesare ar putea fi prelungit în cazul în care sunt necesare documente suplimentare.
TAXE DE ÎNSCRIERE

În cazul înscrierii online la concursul de admitere, candidații vor putea achita toate taxele online. Pentru alte modalități de plată a taxelor de admitere click aici!

 

Cuantumul și modalitățile de plată ale taxei de înscriere la concursul de admitere, precum și ale taxei pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale sunt prevăzute în Regulamentul privind nomenclatorul de taxe pentru anul universitar 2024-2025, disponibil la adresa click aici!

 

Înscrierea la concursul de admitere este confirmată numai dacă există dovada achitării taxei de înscriere. Taxa de înscriere la concursul de admitere și taxa pentru analiza dosarului candidatului de către Departamentul Relații Internaționale nu se restituie în nici o condiție.

 

Contact:

Tel.: 021.325.14.16

E-mail: medicina.dentara@univ.utm.ro