În baza dispozițiilor art. 6 din Metodologia de selectare prin concurs public a decanilor facultăților Universității Titu Maiorescu pentru mandatul 2020-2024, Rectorul Universității Titu Maiorescu anunță organizarea concursului de selectare a decanilor facultăților Universității Titu Maiorescu pentru mandatul 2020-2024, în perioada 13 — 27 iulie 2020.

Condițiile de participare, documentele cuprinse în dosarul de candidatură și procedura de concurs sunt prevăzute în Metodologia de selectare prin concurs public a decanilor facultăților Universității Titu Maiorescu pentru mandatul 2020-2024, publicată pe website-ul Universității.

Candidaturile se depun în perioada 13 — 15 iulie 2020, la Secretariatul facultății pentru care se candidează.

Rector, 
Prof. univ. dr. Daniel COCHIOR