Universitatea Titu Maiorescu organizează, în colaborare cu Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” și cu Direcția de Sănătate Publică București, Campania de Vaccinare Anti-Covid-19 sub genericul „Maratonul Vaccinării – Împreună pentru Viață”. Campania, realizată cu vaccinul Pfizer-BioNTech, se adresează angajaților Universității (cadre didactice, personal didactic-auxiliar și nedidactic), studenților, masteranzilor, doctoranzilor și rezidenților care doresc să se vaccineze. Prima ședință din cadrul Campaniei s-a desfășurat vineri, 28.05.2021, la sediul Universității, într-un spațiu special amenajat (Corpul M, parter, Calea Văcărești, nr. 189, sector 4, București).

În baza misiunii instituționale, Universitatea Titu Maiorescu consideră că obiectivul ei fundamental este de a se pune în slujba societății și a comunității academice prin toate resursele sale educaționale, științifice și de cercetare, prin întregul său potențial și logistica de care dispune. Într-o situație precum cea pe care o traversăm, generată de pandemia COVID-19, Universitatea înțelege să se implice direct în combaterea crizei pandemice prin participarea activă, în calitate de organizator, la procesul de vaccinare. Pe lângă argumentul moral, social și uman, Universitatea Titu Maiorescu are în sprijin un solid argument instituțional. Universitatea cuprinde, în structura sa, alături de alte facultăți și specializări, trei facultăți din domeniul științelor medicale: Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie și cinci programe de studii de profil: medicină generală, stomatologie, asistență medicală generală (București, Târgu-Jiu) și farmacie. Mai mult decât atât, în structura Universității, intră trei școli doctorale: Medicină, Medicină Dentară și Drept. Începând cu anul universitar 2020-2021, Universitatea Titu Maiorescu este instituție organizatoare de rezidențiat. 

Universitate europeană prin vocație și evoluție, cu o structură complexă (10 facultăți, 20 de programe de licență la învățământ cu frecvență și cinci la învățământ la distanță, 20 de programe masterale, trei școli doctorale, departament psihopedagogic, cursuri postuniversitare, program pregătitor de limba română pentru cetățeni străini, programe de studii în română și în engleză, institute de cercetare), Universitatea Titu Maiorescu dă curs, prin programele și proiectele pe care le desfășoară, misiunii sale de a se situa în centrul comunității, de a sprijini cu toate resursele interesul și binele public, participând la procesul de edificare socială și națională prin educație, cercetare și cunoaștere. 

Biroul de Presă, Comunicare și Imagine al Universității Titu Maiorescu