DECAN 

Lect. univ. dr. Martin Liviu

 


CONSILIUL FACULTĂȚII

  1. Lect. univ. dr. Martin Liviu – Președinte
  2. Lect. univ. dr. Predescu Octavian
  3. Mihalache Mihaela – student

 

CONSILIUL DEPARTAMENTULUI
–Asistență Medicală Generală-

  1. Lect. univ. dr. Predescu Octavian – Director
  2. Prof. univ. dr. Mălăescu Dan Gheorghe
  3. Lect. univ. dr. Martin Liviu