Anul I

DISCIPLINE OBLIGATORII:

 • Anatomie
 • Fiziologie
 • Microbiologie,  virusologie,  parazitologie
 • Biofizică
 • Biochimie
 • Biologie celulară şi moleculară. Genetică
 • Igienă şi sănătatea mediului
 • Managementul carierei
 • Informatică, statistică şi registratură medicală
 • Management sanitar
 • Comunicare de specialitate în lb. moderne
 • Nursing general şi clinic (Îngrijirea calificată a bolnavului)
 • Sociologie şi psihologie medicală
 • Practica de specialitate **
 • Stagiu de abilităţi practice in ambulator
 • Dezvoltarea specifică practicării profesiei

DISCIPLINE OBLIGATORII CU CREDITE SUPLIMENTARE

 • Educație fizică

DISCIPLINE OPȚIONALE

 • Istoria medicinei
 • Etimologie şi terminologie medicală

DISCIPLINE FACULTATIVE

 • Multiculturalismul în practica asistenței medicale

**Practica de specialitate: 8 ore/zi x 5 zile/săpt. x 4 săpt. = 160 ore