Despre Noi

 

Facultatea de Asistență Medicală – Tg Jiu este cea mai nouă facultate a Universității Titu Maiorescu, fiind autorizată în luna iulie a anului 2015. Facultatea funcționează la nivelul extensiei de la Târgu Jiu a Universității Titu Maiorescu, în zona Olteniei existând necesitatea înființării unei facultăți de profil, cerută de piața muncii.

Programul de studii se desfășoară pe o perioadă de 4 ani, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, fiind în conformitate cu cerințele Uniunii Europene.

Planurile de învăţământ şi programele disciplinelor au fost elaborate într-o perspectivă interdisciplinară, în concordanţă cu standardele naţionale şi internaţionale ale învăţământului superior medical.

Misiunea didactică şi de cercetare ştiinţifică a Facultăţii de Asistenţă Medicală Generală –Târgu Jiu este de a promova educaţia şi performanţa academică în formarea de absolvenţi competitivi pe piața muncii atât in spațiul Uniunii Europene cât și în afara acestuia.

Ne propunem ca viitorii noștri absolvenți să cunoască și să își însușească pe deplin rolul profesional al asistentului medical, să prezinte abilități de comunicare eficientă cu pacienții și cu familiile acestora, să fie un bun educator, furnizor de îngrijire, manager al îngrijirilor dar și mediator, găsind modul cel mai corespunzător de îngrijire de care fiecare pacient are nevoie.

Deși este o facultate recent înființată, Universitatea Titu Maiorescu depune eforturi pentru constituirea unui corp didactic performant cu largă recunoaștere profesională, dedicat acestei facultăți.

Motivați de dorinţa de a avea studenţi foarte bine pregătiţi pentru meseria de asistent medical, dotările facultății cuprind săli moderne și laboratoare de specialitate cu aparatură de ultimă generație, demonstrând astfel și dorinţa noastră de a oferi  studenților un spaţiu de educare şi formare practică de înalt nivel.

Cu pași siguri, vom consolida ce am clădit în prezent, vom evolua constant prin actul educațional de calitate.