PROGRAMUL
MANIFESTĂRILOR  ŞTIINŢIFICE

organizate de Facultatea de Asistență Medicală Târgu Jiu
în anul 2020

Universitatea Titu Maiorescu din București

 

Nr. crt.Tema manifestării ştiinţificeOrganizatorPerioadaObservaţii 

I. Sesiuni de comunicări ştiinţifice

Facultatea de Asistenţă Medicală – Tg. Jiu

1.Sesiunea anuală de comunicări științifice ale cadrelor didacticeFacultatea de Asistență Medicală Tg-Jiu,

Lect. univ. dr. Stovicek Olivian

Iunie 2020

17.06.2020

Sesiune de comunicări științifice

II. Alte acţiuni de promovare a cercetării ştiinţifice (proiecte de cercetare, şcoli de studii avansate, colocvii etc.)

Facultatea de Asistenţă Medicală – Tg. Jiu

1.Cercul de FarmacologieFacultatea de Asistență Medicală Tg-Jiu,

Lect. univ. dr. Stovicek Olivian

LunarCerc științific